توازن در عرضه و تقاضای آب صنایع معدنی از منابع جنوبی برقرار شود

به گزارش مدیرسا، مدیرعامل سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی خواهان عرضه برنامه ای برای ایجاد توازن درتامین آب صنایع معدنی، بازنگری برنامه های تأمین آب ازسواحل جنوبی کشورو تسریع درعملیات اجرایی آن شد.

به گزارش مدیرسا به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، محمدرضا موثقی نیا در نشست با مدیران شرکتهای تأمین کننده آب از سواحل جنوبی (خطوط یک، دو و سه) اظهار داشت: باید بر مبنای نیاز آتی صنایع معدنی؛ برنامه های تأمین آب از خلیج فارس و دریای عمان، نحوه تأمین مالی، مشارکت سرمایه گذاران و برنامه های افزایش سرمایه مورد بازبینی قرار گیرند و طرح های به روز شده عرضه شود.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو ضمن اشاره به حمایت های ایمیدرو از طرح های انتقال آب به فلات مرکزی (خط یک) و برنامه های انتقال آب به استانهای نوار شرقی و هم اصفهان، عنوان کرد: تولید تجهیزات با نگاه به ساخت داخل، قیمت و هزینه تمام شده و نرخ فروش در خطوط انتقال آب، اهمیت حیاتی دارد.
معاون وزیر صمت همینطور به مبحث تأمین آب خط بردسیر-دره آلو استان کرمان اشاره نمود و اظهار داشت: با عنایت به این که کارخانه تغلیظ مس دره آلو راه اندازی شده، عدم النفع کمبود آب برای این کارخانه، رقم قابل توجهی است که این امر لزوم تسریع در تکمیل این طرح را بیشتر از پیش ضروری می کند.
وی اضافه کرد: با عنایت به طرح های توسعه صنعت مس، تأمین بموقع آب برای این برنامه، اهمیت ویژه ای دارد.
موثقی نیا همینطور ضمن اشاره به اهمیت و اولویت تأمین آب برای استان سیستان و بلوچستان، راه های کوتاه مدت و دراز مدت را با حضور مدیران عامل شرکتهای انتقال آب مورد بررسی قرار داد.
وی به مبحث ساخت داخل تجهیزات و استفاده از تجربه خط یک اشاره و تصریح کرد: با بازنگری برنامه ها، موانع موجود با همکاری دولت و بخش خصوصی مرتفع شود.
رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در این نشست در مجموع خواهان عرضه برنامه ای برای ایجاد توازن در تأمین آب صنایع معدنی، بازنگری برنامه های تأمین آب از سواحل جنوبی کشور و تسریع در عملیات اجرایی آن شد.