۳۷درصد حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان

به گزارش مدیرسا، معاون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: بر مبنای تحلیل آماری در ۵ سال گذشته، ۳۷ درصد حوادت ناشی از کار در صنعت ساختمانی بوده و ۵۰ درصد فوت شدگان ناشی از کار در ساختمان سازی رخ داده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، امروز یکشنبه پنجم شهریور ۱۴۰۲ نشست معاون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید. در این جلسه علی حسین رعیتی فرد، معاون وزیر کار به برنامه ها و اقدامات این معاونت در یک سال قبل اشاره نمود و اظهار داشت: ۸۴۰ بازرس کار در کشور وجود دارد که مبحث ایمنی و شرایط کارگران را رصد می کنند.
وی با اشاره به اینکه این بازرسان بعنوان ضابطان کار مبحث مسائل کارگران را پیگیری می کنند، اضافه کرد: ۹۰۰ هیأت رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در کشور فعالیت دارند که از این آمار ۶۰۰ هیأت در ارتباط با هیأت تشخیص و ۳۰۰ هیأت حل اختلاف درحال رسیدگی به مسائل کار هستند.
وی افزود: سالانه ۳۲۰ هزار پرونده در هیأت رسیدگی مورد بررسی قرار می گیرد و حدود ۸۰ هزار پروند در هیأت حل اختلاف رسیدگی می شود.
رعیتی فرد ضمن اشاره به ماده ۴۹ قانون کار اظهار داشت: تمام واحدهای تولیدی باید طرح توانمندی و طبقه بندی مشاغل را پیاده کنند. هم اکنون ۵ هزار و ۹۰۰ واحد این طرح را اجرایی نکرده اند که پیگیر مبحث هستیم. وی افزود: سال جاری حدود ۱۰۰۰ واحد تولیدی مبنا طرح قرار گرفته که تلاش داریم طرح توانمندی و طبقه بندی مشاغل به سر انجام برسد.

معاون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود در رابطه با بحث ایمنی و رعایت بهداشت کار اظهار داشت: آیین نامه های در رابطه با ایمنی زیادی داریم تا ارتقا سلامت کارگران به حداقل برسد. رعیتی فرد اظهار نمود: بر مبنای تحلیل آماری در ۵ سال گذشته، ۳۷ درصد حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمانی بوده و ۵۰ درصد فوت شدگان ناشی از کار در ساختمان سازی رخ داده است. درحال تکمیل…

منبع: