پیش بینی بورس ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

مدیرسا: انتظار می رود شاخص کل بورس در معاملات روز دوشنبه وضعیت سبزرنگی داشته باشد.

علی فراقی کارشناس بازار سرمایه به خبرنگار مهر اظهار داشت: انتظاری که از بورس در روز دوشنبه می رود شروعی بهتر از معاملات یکشنبه است و این امکان را دارد که تا آخر روز معاملاتی روز بهتری را نسبت به روز گذشته ثبت کند.
فراقی اضافه کرد: هم چنین باتوجه به رنج مثبت و سبز پوشی که در فراکاب ها در روز یکشنبه شکل گرفت بنظر می رسد روز آتی را هم برای این صنعت جدا از بقیه صنایع کند.
این کارشناس بازار سرمایه در آخر اظهار داشت: برای دیگر صنایع هم می توان انبوه سازی و سیمان را مورد توجه قرار داد.

منبع: