معاون اقتصادی بانك مركزی اعلام كرد؛ نرخ تورم به کانال ۳۰ درصد برگشت

به گزارش مدیرسا، معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: دولت در مهار تورم موفق بوده است، بطوریکه در ۶ ماهه نخست امسال تورم کشور ۱۶ واحد درصد کاهش پیدا کرد. یعنی از تورم حدود ۵۵ درصدی به تورم ۳۹ درصدی رسیدیم.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: دولت در مهار تورم موفق بوده است، بطوریکه در ۶ ماهه نخست امسال تورم کشور ۱۶ واحد درصد کاهش پیدا کرد. یعنی از تورم حدود ۵۵ درصدی به تورم ۳۹ درصدی رسیده ایم.
وی اضافه کرد: در شاخص قیمت تولیدکننده نیز ۱۵ واحد درصد کاهش داشته ایم و با عنایت به این که تورم تولیدکننده یا همان شاخص قیمت تولیدکننده به شدت در رشد اقتصادی اثرگذار می باشد، این رقم به حدود ۳۴ درصد رسیده است.
شیریجیان اظهار داشت: یکی از با اهمیت ترین مؤلفه های کمک کننده به افزایش رشد اقتصاد، مهار تورم تولیدکننده بوده است. کاهش تورم تولیدکننده به پیش بینی پذیری اقتصاد کمک کرده و سبب کاهش هزینه تمام شده تولیدکننده شده است.

منبع: