کسری ۵۰ میلیون مترمکعبی آب در سامانه های شرقی

به گزارش مدیرسا، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اظهار داشت: در شروع سال آبی جدید و تا شروع بارش ها با کسری ۵۰ میلیون مترمکعبی آب در سامانه های شرقی تهران مواجهیم و نیازمند مدیریت هوشمندانه آب هستیم.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر محسن اردکانی مدیرعامل آبفای استان تهران در بیست و چهارمین قرارگاه مدیریت تنش آبی، اظهار داشت: اجرای اقدامات مدیریت بحران برای سازگاری با خشک سالی در استان تهران احتیاج به کار جهادی دارد که در چارچوب قرارگاه مدیریت تنش آبی در استان تهران برگزار می گردد و تمامی تصمیم های اتخاذ شده در این قرارگاه تضمین اجرایی دارد.
اردکانی ضمن تشکر از مشارکت مسئولانه مردم استان تهران در عبور از تابستان ۱۴۰۲ اظهار داشت: مردم شریف استان تهران در نیمه نخست سال جاری ۲۰ میلیون مترمکعب آب نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر مصرف کرده اند و استمرار مصرف بهینه توسط مشترکان محترم شرکت آب و فاضلاب استان تهران هم چنان لازم است.
مدیرعامل آبفای استان تهران ضمن اشاره به اینکه استان تهران پنجمین استان خشک کشور است بر لزوم تداوم اقدامات فنی و فرهنگی مدیریت مصرف آب، عملیاتی کردن راهکارهای سازگاری با خشک سالی و کاهش برداشت از منابع آب های سطحی توسط شرکتهای زیرمجموعه تاکید نمود.

منبع: