اصلاح درخواست تخصیص ارز کالای برنج در سامانه جامع تجارت

مدیرسا: به گزارش مدیرسا، بازرگانان حوزه برنج باید ظرف حداکثر یک هفته نسبت به اصلاح درخواست های تخصیص ارز در سامانه جامع تجارت اقدام نمایند.

به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیه ای اعلام کرد؛ به منظور بررسی و اولویت دهی دقیق تر درخواست های تخصیص ارز برای کالای برنج، بازرگانان این حوزه باید حداکثر ظرف یک هفته نسبت به اصلاح درخواست های تخصیص ارز (فیش) خود در سامانه جامع تجارت اقدام کنند؛ بشکلی که به ازای هر اظهارنامه (کوتاژ) به میزان ارز تأمین نشده، یک درخواست (فیش) مستقل در سامانه جامع تجارت ایجاد شود.
لازم به ذکر است؛ در صورت انقضای تاریخ اعتبار ثبت سفارش، امکان تمدید تنها در صورتیکه وزن ثبت سفارش به میزان کوتاژهای ثبت شده در سامانه جامع تجارت باشد، وجود خواهد داشت.

منبع: