معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشكی: حمایت دولت از تولیدکنندگان داروهای دامی ضعیف است

به گزارش مدیرسا، معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی با اشاره به اینکه مشوق هایی برای ایجاد رغبت در زمینه تولید داروهای دامی وجود دارد، اظهار داشت: باوجود این مشوق ها پشتیبانی از تولید کنندگان این بخش ضعیف بوده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، حسن ویشته ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه مراسم قدردانی از فعالان نمونه بخش داروهای دامی استان سمنان با اشاره به اینکه واکسن های طیور بیشترین میزان واردات کشورمان در بُعد داروهای دامی را شامل می شود، بیان نمود: امیدوار هستیم که بخش خصوصی بیشتر در زمینه واکسیناسیون طیور سرمایه گذاری کند تا از واردات داروهای دامی در این بخش بی نیاز شویم.
وی با اشاره به اینکه در زمینه تولید داروهای دامی کمبودی نداریم و امکان تولید داروها در کشورمان وجود دارد، اضافه کرد: مشوق هایی برای تولید کنندگان داروهای دامی بخصوص در حوزه وزارت جهاد کشاورزی و صمت وجود دارد تا بتوانیم در تولید کننده داخلی ایجاد رغبت نماییم.
معاون دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه روند جذب سرمایه گذار و همینطور پشتیبانی از تولید کنندگان داخلی در زمینه تولیدات داروهای دامی قدری ضعیف است، تصریح کرد: ما امروز مشکل تخصیص ارز برای داروهای دامی داریم که بخصوص در ماه های اخیر با تأخیر هایی روبرو شد.
ویشته خواهان پیگیری مسؤلان در زمینه تخصیص ارز در رابطه با داروهای دامی شد و بیان نمود: تأخیر در تخصیص ارزهای مورد نیاز واردات داروهای دامی برای فعالان این بخش مشکلاتی را بوجود آورده است.

منبع: