جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت نیرو مکلف به طراحی و ساخت آب شیرین کن شد

مدیرسا: با مصوبه مجلس، وزارت نیرو مکلف است تمهیدات لازم جهت تامین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد از آب شیرین کن های مورد نیاز استانهای واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را فراهم آورد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت بامداد امروز (دوشنبه ۱۷ مهر ماه) و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۱ ماده ۴۰ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، وزارت نیرو مکلف است بوسیله بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تامین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (%۸۰) از آب شیرین کن های مورد نیاز استانهای واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را بوسیله خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین کن ها بوسیله انتقال فناوری به داخل توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاه ها، مراکز پژوهش و شرکت های دانش بنیان به انجام برساند.
سازوکار مجلس برای پایدار کردن شرایط دریای خزر
مطابق با بند الحاقی ۲ ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، در امتداد پایدار نمودن شرایط دریای خزر دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.