معاون وزیر راه و شهرسازی: استان تهران ظرفیت ساخت ۶۰۰ هزار واحد مسکونی را دارد

به گزارش مدیرسا، معاون وزیر راه و شهرسازی از رشد ۲۰۰ درصدی صدور پروانه در بافتهای فرسوده شهر تهران اطلاع داد و اظهار داشت: استان تهران ظرفیت ساخت ۶۰۰ هزار واحد مسکونی را در محلات هدف دارد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، محمد آئینی عصر یکشنبه در اولین نشست ستاد بازآفرینی استان تهران امسال که با حضور علیرضا فخاری، استاندار تهران بر اهمیت تشکیل منظم و ماهانه ستادهای بازآفرینی شهرستانی تاکید نمود.
مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از فرمانداران و شهرداران استان تهران خواست نسبت به بومی سازی بسته تشویقی شهر سازانه در تعامل با کارگروه های استانداری تهران و اداره کل راه و شهرسازی هر چه سریع تر اقدام نمایند.
وی با بیان رشد ۲۰۰ درصدی صدور پروانه در بافتهای فرسوده شهر تهران اظهار داشت: استان تهران ظرفیت ساخت ۶۰۰ هزار واحد مسکونی را در محلات هدف دارد و شهرداران باید با توجه، تمرکز و قدرت بیشتری در بافت های فرسوده فعالیت کنند.
آئینی بر فعال سازی ظرفیت خیلی خوب (بند ب) تبصره ۱۱ قانون بودجه و تأمین خدمات در سکونتگاه های استان تهران تاکید نمود.