شورای رقابت شکایت های خودرویی را بررسی می کند

به گزارش مدیرسا، بر مبنای صورت جلسه شورای رقابت مقرر است شکایات مردم در قیمت و عدم عرضه خودرو بررسی می شود.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، شورای رقابت در جلسه ۶۱۷ خود که ۱۶ آبان ماه برگزار می گردد شکایات مردم از خودروسازان را بررسی خواهد نمود.
در صورت جلسه شورای رقابت آمده است:
تعیین تکلیف شکایات واصله خودرو در مورد قیمت های جدید و عدم عرضه خودرو های ثبت نامی قبلی در این نشست مورد بررسی قرار می گیرد.

منبع: