پنجره مهر؛ برگزاری همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در تبریز

به گزارش مدیرسا، همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در تبریز برگزار می گردد.
دریافت ۴۲ MB یعقوب هوشیار شهردار تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری تبریز اظهار داشت: بخش علمی این همایش با همکاری دانشگاه تبریز دوشنبه ۱۵ آبان برگزار می گردد.

منبع: