پنجره مهر؛ برداشت انگور از تاکستان های گتوند

مدیرسا: برداشت انگور از تاکستان های شهرستان گتوند در استان خوزستان شروع شد.
دریافت ۲۶ MB به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، شهرستان گتوند در شمال استان خوزستان یکی از قطب های کشاورزی استان بشمار می رود که محصولات فراوانی همچون انگور در این شهرستان تولید می شود.

منبع: