تکنولوژی

با امضای یك تفاهم‎نامه اجرایی می شود همكاری سه جانبه برای مطالعات ژئوفیزیك هوابرد معادن آهن و منگنز

به گزارش مدیرسا تفاهم ‎نامه سه جانبه به منظور انجام مطالعات ژئوفیزیک هوابرد و در جهت شناسایی ذخایر معدنی بخصوص آهن و منگنز در استان اصفهان به امضا رسید.به گزارش […]