تکنولوژی

وزیر راه و شهرسازی: امکان اتمام پروژه کمربندی پاکدشت با بودجه سالهای قبل وجود ندارد

به گزارش مدیرسا وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اختصاص اعتبارات بیشتر برای تکمیل پروژه کمربندی پاکدشت اظهار داشت: امکان اتمام پروژه کمربندی پاکدشت با بودجه سالهای قبل وجود […]