تكلیف نرخ ارز پروازهای خارجی مشخص شد

مدیرسا: بخشنامه بانك مركزی برای تعیین نرخ ارز ایرلاین ها به سازمان هواپیمایی كشوری ابلاغ گردید.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، سازمان هواپیمایی كشوری از ارسال بخشنامه ارزی بانك مركزی به این سازمان خبرداد و اعلام نمود: این بخشنامه برای تعیین نرخ بلیت های خارجی به كلیه ایرلاین ها بزودی ابلاغ خواهد گردید. براین اساس ازاین پس ملاك نرخ بلیت پروازهای خارجی قیمت ارز مصوب واعلامی بانك مركزی خواهد بود و شركت های هواپیمایی مكلف می شوند ازاین پس نرخ پروازهای خارجی خویش را برپایه این قیمت تعیین كنند. پیش ازاین شركت های هواپیمایی نرخ بلیت پروازهای خارجی را با نرخ غیررسمی ارز محاسبه و باتوجه به نوسانات بازار آن را تغییر می دادند. اما اكنون با ابلاغ نرخ رسمی بانك مركزی تمامی شركت ها قیمت های خویش را با این نرخ تعیین واعلام می كنند كه این مسئله امكان سوء استفاده های احتمالی را از بین خواهد برد. در ماه های گذشته و با عنایت به افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، بلیت پروازهای خارجی ۱۰۰ درصد افزایش یافته بود.