فعالیت مجدد سامانه كارا برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایر

مدیرسا: معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از فعالیت مجدد سامانه كارا برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری اطلاع داد.
ابوالفضل رضوی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح از دسترس خارج شدن سامانه كارا ظرف روزهای گذشته، اظهار داشت: این سامانه جهت بروزرسانی و رفع اشكالات و ضعف های فنی، وب سایت برای چند روزی از دسترس خارج شده بود كه از بامداد روز گذشته بار دیگر فعالیت خویش را از سر گرفت و در دسترس روستاییان و عشایر قرار گرفته است.
وی ادامه داد: روز گذشته مقرر بود كه از اولین ساعات روز سامانه در دسترس قرار بگیرد اما تكمیل فرآیند بروزرسانی كمی به طول انجامید و از بامداد این سامانه در دسترس قرار گرفت.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، این سامانه برای ثبت نام پرداخت تسهیلات اشتغال روستاییان و عشایر در جهت اجرای ماده ۵ تصویب نامه كارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با نشانی http: //kara.mcls.gov.ir در دسترس متقاضیان است.