اشتغال زایی در كشورهای اروپایی ركورد زد

مدیرسا: مركز آمار اتحادیه اروپا اعلام نمود میزان فرصت های شغلی هم در منطقه یورو و هم در سطح اتحادیه اروپا ۰.۴ درصد افزایش یافته است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، در سه ماهه دوم امسال ۲۳۸.۹ میلیون نفر در اتحادیه اروپا شاغل بوده اند كه از این بین ۱۵۸ مییلون نفر در منطقه یورو زندگی می كرده اند. این بالاترین نرخ ثبت شده اشتغال زایی در منطقه یورو و اتحادیه اروپا در طول تاریخ است.
بالاترین میزان اشتغال زایی در استونی و مالت هر دو با ۱.۳ درصد افزایش به ثبت رسیده است و بعد از این كشورها، لهستان با ۱.۲ درصد، قبرس با یك درصد و لوكزامبورگ با ۰.۹ درصد افزایش در رده های دوم تا چهارم موفق ترین كشورهای اروپایی از نظر اشتغال زایی در سه ماهه دوم سال قرار گرفته اند.
از سوی دیگر سه كشور لتونی، پرتغال و رومانی با منفی ۰.۳ درصد رشد اشتغال زایی، ضعیف ترین عملكرد را داشته اند و بعد از این كشورها، بلغارستان با منفی ۰.۲ درصد و فرانسه و انگلیس با ۰.۱ درصد قرار دارند.
در میان كشورهای اروپایی كه نه در اتحادیه اروپا و نه در منطقه یورو عضویت ندارند، رشد اشتغال زایی سه ماهه دوم در سوئیس و نروژ برابر با ۰.۳ درصد به ثبت رسیده است.