آمار بنگاه های مشكل دار كاهش پیدا كرد

مدیرسا: معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی از كاهش تعداد بنگاه های مشكل دار به ۱۳۵۰ بنگاه اطلاع داد و با اشاره به تشكیل كارگروه رفع موانع تولید اظهار داشت: فعالیت این كارگروه باعث صیانت بیش از ۴۲۰ هزار شغل شده است.

احمد مشیریان در گفت وگو با ایسنا، درباره شناسایی بنگاه های مشكل دار، اظهار داشت: به منظور شناسایی بهتر و دقیق تر كارگاه ها و بنگاه های دارای مشكل، كارگروه رفع موانع تولید را در سطح استانی و ملی تشكیل دادیم و هر سه ماه آمارها را به روز می نماییم وگزارش آن را در اختیار رییس جمهوری و وزارتخانه های مربوطه قرار می دهیم.

وی تعداد بنگاه های مشكل دار تا آخر سال قبل را ۱۴۳۰ بنگاه ذكر كرد و اظهار داشت: آخرین آمار ما تا اسفند سال قبل ۱۴۳۰ بنگاه بوده كه هم اكنون به ۱۳۵۰ بنگاه كاهش یافته است. البته این به مفهوم تثبیت وضعیت همه بنگاه ها نیست. یكسری از بنگاه ها مشكلاتشان حل شده و برخی دیگر در حال شناسایی و تحلیل اطلاعاتشان هستیم.

معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تصریح كرد: با عنایت به دستور سرپرست وزارت كار به ستاد صیانت از اشتغال برای ارتقای كارگروه رفع موانع تولید توانسته ایم با فعالیت این كارگروه از بیش از ۴۲۰ هزار شغل صیانت نماییم.

مشیریان همینطور درباره عمده مشكلات كارگاه ها و بنگاه های راكد، اظهار داشت: در بررسی ها مشخص شد بیشترین مشكلات ناشی از كمبود نقدینگی، وجود بدهی های معوق، فرسودگی دستگاه ها و ماشین آلات، سوء مدیریت، مطالبات انباشته كارگران، ضعف در بازاریابی و عدم قدرت رقابت پذیری در بازار بوده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، سرپرست وزارت كار پیش تر بر ضرورت شناسایی بنگاه های اقتصادی مشكل دار و دچار بحران تاكید كرده و گفته بود تثبیت و حفظ اشتغال موجود به منظور جلوگیری از ركود بنگاه های اقتصادی در كنار سیاست تولید اشتغال جدید در اولویت و دستور كار این وزارتخانه قرار دارد. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در جهت شناسایی و حل مشكلات بنگاه های تولیدی، كارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید را در استان ها راه اندازی كرده است.