پیشنهاد صدور بن كارت خرید كالا به جای كمك جبرانی

مدیرسا: به اعتقاد رئیس كانون شورای اسلامی كار خراسان شمالی، پرداخت كمك جبرانی دولت به هیچ وجه تورم زا نیست. او صدور بن كارت های خرید كالا از فروشگاه ها را برای تقویت معیشت كاركنان و بازنشستگان پیشنهاد كرد.

داوود امیری در گفت وگو با ایسنا، مصوبه هیات وزیران در پرداخت كمك جبرانی به كاركنان و بازنشستگان را اقدامی پرارزش از جانب دولت توصیف كرد و اظهار داشت: این كه دولت به شكل نقدی با پرداخت كمك جبرانی و به شكل غیرنقدی با اختصاص سبدكالا، كارمندان و كارگران و بازنشستگان را حمایت كند، تصمیم خیلی خوب و موثری است و امیدواریم چنین حركت هایی تداوم داشته باشد كه اقشار كم درآمد برای جبران هزینه های زندگی كه ناخواسته بر آن ها تحمیل شده، بتوانند از این كمك جبرانی بهره مند شوند.

وی با بیان این كه چنین طرح هایی قبلا هم دنبال شده است، ابراز امیدواری كرد: این مصوبه به دور از هرگونه رانت خواری و سوءاستفاده، به حساب های سرپرستان خانوار واریز شود.

به اعتقاد امیری، اختصاص سبد كالا امكان فساد را به علت مشكلاتی كه برای تامین كالا وجود دارد، بالا می برد، در حالی كمك نقدی و واریز آن به حساب سرپرست خانوار یا حساب حقوق بهتر است و افراد می توانند برحسب نیاز مصرفی خود این وجه را صرف خرید كالا كنند.

رئیس كانون شورای اسلامی كار خراسان شمالی درعین حال پیشنهاد كرد كه مثل بن كارت های رفاه كه اعتبار آن شارژ و در اختیار افراد تحت پوشش كمیته امداد و بهزیستی قرار داده شد، دولت به جای كمك های جبرانی، بن كارت های خرید كالا از فروشگاه ها را كه صرفا قابل خرید باشد، تعریف كند و در اختیار كارگران و كارمندان قرار بدهد.

وی درباره انتقاداتی كه نسبت به تورم زا بودن این مصوبه مطرح می شود، اظهار داشت: پولی در جامعه تورم زاست كه به شكل پرقدرت وارد بازار شود. این كه قدرت معیشت كارمندان و كارگران در شرایط حاضر از خط فقر پایین افتاده و از حداقل معیشت برخوردار شده اند و دولت درصدد حمایت نقدی برآمده به هیچ وجه تورم زا نیست؛ ضمن آن كه پرداخت مبالغ پایینی مثل ۱۰۰ هزار تومان و ۲۰۰ هزار تومان بعنوان كمك خرجی، مبلغی نیست كه بخواهد تورم وحشتناكی به جامعه تحمیل كند.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، هیات وزیران به پیشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه كشور «پرداخت كمك جبرانی به كاركنان دولت و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی كشوری و لشكری» را به تصویب رسانده است. سازمان برنامه و بودجه برابر این مصوبه مجاز است برای كاركنان رسمی، پیمانی كشوری و لشكری، كاركنان قراردادی و شركتی و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی كشوری، لشكری و هم چنین بازنشستگان شركت فولاد كه مجموع پرداختی آن ها كمتر از ۳۰ میلیون ریال در ماه است، كمك جبرانی با استفاده از حساب بانكی در رابطه با حقوق و دستمزد آن ها واریز نماید.