مقام مسئول كارگری مطرح كرد خصوصی سازی سوء استفاده از اعتبار بنگاه نیست

مدیرسا: یك مقام مسئول كارگری بر لزوم شناسایی صلاحیت مدیران و ارزش واقعی بنگاه های اقتصادی قبل از واگذاری تاكید نمود.

فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا، اهلیت را شرط اول واگذاری بنگاه اقتصادی به بخش خصوصی دانست و اظهار داشت: اهلیت افراد پیش از واگذاری ها باید محرز شود و به افرادی كه توانایی اداره بنگاه اقتصادی را ندارند و فاقد هرگونه تجربه و سابقه كار در این زمینه هستند واگذاری صورت نگیرد.

وی در ارزیابی دلیل عدم بهره وری بنگاه ها و شركت هایی همچون هفت تپه و مشكلاتی كه برای كارگران آن رخ می دهد، اظهار داشت: خصوصی سازی با خصولتی سازی فرق دارد. متاسفانه در سال های اخیر به اسم خصوصی سازی خیلی از بنگاه ها به افراد ناكارآمد و فاقد صلاحیت سپرده شد و مشكلات عدیده ای را برای بنگاه ها، دولت و كارگران آن به وجود آورد.

رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی اشاره كرد: مدلول واگذاری یك بنگاه به بخش خصوصی این نیست كه افراد با رانت شركت بزرگی را با نیروهای كارش در اختیار بگیرند و با حداقل پرداختی از آن سوء استفاده كنند.

به اعتقاد بیات، عده ای از شركت هایی كه به بخش خصوصی واگذار می شوند با هدف سوء استفاده از منابع و اعتبار شركت یا گرفتن وام های كلان، بنگاه و كارگران را به وضع امروز می رسانند و پس از زیر بار مسئولیت شانه خالی می كنند.

وی اظهار داشت: چرا باید از كارگران چنین بنگاه هایی بخواهیم برای مطالبات عقب افتاده خود سكوت كنند و از خانواده هایشان بخواهند هشت ماه حقوق نگرفتن را تحمل كنند؟ پس كارگران مطالبات صنفی و بی كفایتی مدیران كارخانه را چگونه به گوش مسئولان برسانند؟ این مقام مسئول كارگری درانتها با بیان این كه در بحث خصوصی سازی نباید واسپاری شود، اضافه كرد: وزارت كار و وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال شركتی كه واگذار می شود، كسی كه آنرا خریداری می كند و ارزش واقعی آن مسئولیت دارد و پیش از هر گونه واگذاری اهلیت مدیران را باید شناسایی و بهره وری و سودآوری آنرا بررسی كند.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، یكی از پرحاشیه ترین و دردسرسازترین شركت های ایران در دو دهه اخیر شركت كشت و صنعت نیشكر هفت تپه بوده است. وجود بحران های ناشی از مدیریت ناصحیح و به دنبال آن اعتراضات كارگری در عدم رسیدگی به مطالبات كارگران و انباشت حقوق معوق، این شركت را در سالهای گذشته با مشكلات عدیده مواجه كرده است.در چند روز اخیر با تصمیم اعضای هیات مدیره، مدیریت این شركت تغییر نمود و مدیرعامل جدید نیشكر هفت تپه به كارگران ارائه شد.