بانك رفاه حامی چهارمین همایش مالی اسلامی شد

به گزارش مدیرسا بانك رفاه با هدف توسعه قابلیت های خود در زمینه فعالیت های مالی اسلامی و همینطور بهره مندی از فضای علمی و آموزشی مرتبط، حامی چهارمین همایش مالی اسلامی شد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر و به نقل از بانك رفاه، در این دوره از همایش كه با عنوان توسعه نهادهای اسلامی و نقش آنها در ثبات اقتصادی و كنترل تورم ارزی برگزار شد، بانك رفاه ضمن حمایت مالی از برگزاری این رویداد، از فرصت های آموزشی- هم اندیشی این همایش استفاده نمود.
چهارمین همایش مالی اسلامی ۱۱ آذرماه سالجاری و در دانشگاه الزهرا(س) برگزار گردید.