آزاد راه تهران-شمال ۲۴ ساله می شود!؟

مدیرسا: در حالیكه راه اندازی آزاد راه تهران-شمال از سال ۱۳۷۶ شروع شده است، برمبنای برآورد صورت گرفته در لایحه بودجه سال آتی، این پروژه در سال ۱۴۰۰ تمام می شود. هرچند كه نمی توان همین فاصله زمانی ۲۴ ساله را باز قطعی تلقی نمود.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، راه اندازی آزادراه تهران-شمال به طول ۱۲۱ كیلومتر كه از سال ۱۳۷۶ كلید خورد و قرار بر این است كه برمبنای برنامه زمان بندی شده در سال ۱۴۰۰ اختتام یابد. گفتنی است برای این پروژه در طول برنامه پنجم توسعه و پیش از آن یك هزار و ۱۹۸ میلیارد و ۸۶۷ میلیون تومان هزینه شده است.

بودجه این طرح كه به شركت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور اختصاص می یابد در سال ۱۳۹۸ رقمی معادل سه میلیارد و ۴۷۱ میلیون تومان برآورد شده است؛ این در شرایطی است كه در پارسال رقمی معادل ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه تخصیص داده شد.

هرچند امسال رقمی معادل پنج میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برای این پروژه مصوب شد اما رقم ابلاغی برای این پروژه معادل چهار میلیارد و ۴۲۵ میلیون تومان است.

در قانون بودجه سال جاری موعد زمانی اتمام راه اندازی آزاد راه تهران-شمال سال ۱۳۹۹ تعیین شده بود كه در لایحه بودجه سال آتی، سال ۱۴۰۰ بعنوان سال پایانی راه اندازی پروژه در نظر گرفته شده است.
آزادراه تهران-شمال یكی از پروژه های بزرگ راه سازی كشور است كه شهر تهران را به شهرهای غربی استان مازندران متصل می كند. طول این آزادراه ۱۲۱ كیلومتر است و جمعا ۱۸۰ رشته تونل در باند رفت و برگشت به طول تقریبی ۱۰۰ كیلومتر وجود دارد.