وزیر نفت: اولویت وزارت نفت تكمیل فازهای باقی مانده پارس جنوبی است

مدیرسا: وزیر نفت اظهار داشت: اولویت وزارت نفت تكمیل فازهای باقی مانده پارس جنوبی است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، بیژن نامدار زنگنه بامداد پنجشنبه در بازدید از پروژه های پارس جنوبی گفت: در امتداد تكمیل طرح های توسعه ای پارس جنوبی تلاش گسترده ای صورت گرفته است. وی به افزایش میزان تولید پارس جنوبی در سال های اخیر اشاره نمود و افزود: تسریع روند اجرایی فازهای ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی را بعنوان یك اولویت مهم در دستور كار داریم. وزیر نفت با اشاره به اینكه اولویت وزارت نفت تكمیل فازهای باقی مانده پارس جنوبی است اشاره كرد: تسریع در تكمیل این طرح ها را در دستور كار داریم. وزیر نفت در این سفر از فازهای ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی و طرح های در حال توسعه صنعت پتروشیمی در منطقه ویژه پارس بازدید خواهدنمود و در جریان آخرین وضعیت توسعه ای این طرح ها قرار خواهد گرفت.