نرخ اشتغال زایی انگلیس در بهترین سطح ۴۸ سال اخیر

مدیرسا: نرخ اشتغال زایی انگلیس با وجود نگرانی ها از بریگزیت به بالا ترین سطح خود از سال ۱۹۷۱ رسید.
به گزارش مدیرسا به نقل از مركز آمار انگلیس، بررسی آمارهای مربوط به نرخ بیكاری افراد ۱۶ ساله و بالاتر انگلیسی بین بازه زمانی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ نشان داده است روند كاهش بیكاری انگلیس كه از سال ۲۰۱۲ شروع شد برای هفتمین سال متوالی ادامه یافته است تا نرخ بیكاری به كمترین سطح ۱۸ سال اخیر برسد.
در سه ماهه منتهی به نوامبر ۲۰۱۸، نرخ اشتغال انگلیس به ۷۵.۸ درصد رسیده است كه بالاترین سطح از سال ۱۹۷۱ میلادی شمرده می شود. بگفته مركز آمار انگلیس، در سه ماهه منتهی به ماه نوامبر ۳۲.۵۳ میلیون انگلیسی شاغل بوده اند كه ۱۴۱ هزار نفر بیشتر از مدت مشابه سه ماهه قبل و ۳۲۸ هزار نفر بیشتر از رقم مشابه ثبت شده در سال ۲۰۱۷ است.
تا اختتام سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸، جمعیت بیكار ثبت شده در انگلیس ۱.۳۷ میلیون نفر ثبت شده است كه هر چند در مقایسه با سه ماهه دوم تغییری نكرده است اما ۶۸ هزار نفر كمتر از رقم ثبت شده سال ۲۰۱۷ است. نرخ بیكاری انگلیس در همین مدت ۴ درصد عنوان شده است.
متوسط نرخ بیكاری در انگلیس در بازه ۱۹۷۱ تا ۲۰۱۸ میلادی معادل ۷.۰۵ درصد بوده است كه بیشترین سطح ثبت شده مربوط به زمانی است كه نرخ بیكاری به ۱۲ درصد رسید و كمترین نرخ بیكاری باز ۳.۴ درصد سال ۱۹۷۳ است.