با امضای تفاهم وزارت تعاون و جهاد دانشگاهی كلید خورد تشكیل تعاونی های دانشجویی با محور فعالیت های نوآورانه

مدیرسا: معاونت تعاون وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی با هدف استفاده از ظرفیت دانشجویان در فعالیت های نوآورانه و تشكیل تعاونیهای دانش بنیان، تفاهم نامه همكاری امضا كردند.
با گزارش ایسنا، در مراسم امضای این تفاهم نامه كبیری، معاون امور تعاون وزارتخانه بر ضرورت استفاده از ظرفیت دانشجویی جهاد دانشگاهی تاكید و ابراز امیدواری كرد: این تفاهم نامه منجر به یك همكاری مثبت و مثمر ثمر برای ارتقا و ترویج فرهنگ تعاون خصوصاً در دانشگاه ها شود و پیرو این تفاهم نامه از ظرفیت جهاد دانشگاهی در دانشگاه ها بطور خاص و از ظرفیت های رسانه های در رابطه با جهاد دانشگاهی استفاده گردد.

كبیری افزود: درگذشته باز معاونت تعاون ارتباط و تعامل خوبی در بحث پژوهشی با جهاد دانشگاهی داشته و امیدواریم در بحث ترویجی هم از این ظرفیت به نحو مطلوبی استفاده نمائیم.

معاون تعاون وزیر كار اظهار داشت: در قانون اساسی اشاره مستقیم و صریحی به بخش تعاون در كنار بخش خصوصی و دولتی شده و الان بیشتر از ۹۴ هزار تعاونی فعال در كشور داریم. اما بنا داریم در سال ۹۸ این تعاونی ها ساماندهی شوند و به ارتقای كمی و كیفی تعاونی ها بوسیله همكاری با نهادهایی نظیر جهاد دانشگاهی كمك نماییم.

وی اضافه كرد: جهاد دانشگاهی هم نشان داده در كنار وزارت تعاون گام های خوبی در این راه برداشته و امیدواریم با این تفاهم نامه این مسیر با سرعت بیشتری دنبال شود.

عیسی علیزاده – معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی باز در این مراسم اظهار نمود: اساس جهاد دانشگاهی به موضوعات فرهنگی و تعاملی برمی گردد و در طول این سال ها توانسته اقدامات خوبی در دانشگاه ها رقم زده است.

وی مهم ترین وجه ممیزه جهاد دانشگاهی را نسبت به سایر نهادها در شبكه تشكیلاتی مسنجم در كشور و تفاوت فعالیت هایی دانست كه در دانشگاه ها انجام می شود.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی افزود: جهاد دانشگاهی علاوه بر این چند نهاد دارد كه مستقیماً رصد اطلاعات اجتماعی و فرهنگی را در اختیار جهاد قرار می دهد و سبب می شود در حوزه فرهنگی یك نهاد بروز باشیم.

علیزاده با تاكید بر استفاده جدی از ظرفیت دانشجویی در حوزه تعاون ابراز امیدواری كرد این تفاهم نامه منجر به انسجام و ساماندهی بیشتر حوزه شود.

وی اظهار داشت: احساس ما این است كه رویكرد فرهنگی در شرایط فعلی جامعه ما باید با سمت فعالیت های اجتماعی برود به دو دلیل، یكی این كه شاید كاربردی تر می شود و مشكلات بیشتری را حل می كند. ضمن آنكه با بررسی هایی كه داشتیم عموم افراد خصوصاً دانشجویان دز موضوعات اجتماعی استقبال بیشتری می كنند. در كنار این مساله كارآفرینی و نوآوری هم با اهتمام و سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.