بدهی انباشته هما چقدر است؟ زنگ خطر مالی بیخ گوش ایران ایر!

مدیرسا زنگ خطر مالی بیخ گوش ایران ایر!
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، هرساله با تنظیم صورت حساب های مالی در صورتیكه درآمدها در قیاس با هزینه های مربوطه همسان نباشند شاهد زیان ده بودن یك شركت و ساختار خواهیم بود، مسئله ای كه در مورد شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوسته و این رخداد می تواند علل متعددی همچون وجود ساختار نامناسب، تعدد نیروی انسانی، عدم بهره وری لازم و كافی، تغییر نرخ ارز، زمین گیر شدن هواپیماها به علل مختلف همچون تحریم، كم بودن میزان ناوگان فعال در قیاس با ناوگان و مواردی از این دست باشد.
در مورد ایران ایر اما یكی از علل اصلی به صورت حتم ساختاری است و اگر هدف بقای این شركت هواپیمایی و پرواز موفق هواپیماهای آن در آسمان دنیاست باید به استانداردهای موجود در دنیا نزدیك شد. به صورت مثال در تمامی شركت های هواپیمایی دنیا به ازای هر صندلی تعداد نیروهای انسانی تعریف شده است و اگر این تناسب همخوانی نداشته باشد شركت ها با انباشتگی نیروی انسانی روبرو می شوند.
بنابراین اگر اصلاح ساختار نادرست یك شركت مدنظر قرار گیرد ادامه حیات آن ممكن خواهد بود، در غیر این صورت چرخه اقتصادی امكان فعالیت را نخواهد داد. امروزه دیگر شرایط برای حیات شركت های مختلف هواپیمایی آن هم با نگاه و مكانیسم دولتی فراهم نیست و باید فرآیندهای خصوصی سازی در شركت های دولتی حكم فرما شود و با اصلاح ساختار مالی و عرضه در بورس بخشی از مدیریت شركت به بخش خصوصی واگذار گردد و به صورت حتم تا زمانی كه هم مالكیت و هم مدیریت دولتی باشد هیچ شركتی در بازار اقتصادی امروز دنیا موفق نخواهد بود.

بدهی ایران ایر چقدر است؟
به تازگی فرزانه شرفبافی-مدیرعامل شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی-ایران بدهی انباشته هما را عدد بزرگی اعلام نمود و به صراحت از نزدیك بودن زمان بازپرداخت اقساط هواپیماهای خریداری شده خبر داد، دو مسئله ای كه در صورت عدم بهبود ترازنامه هما می تواند اخطار بزرگی برای این شركت هواپیمایی باشد.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش بیان كرد كه باید با افزایش ضریب افزایش ناوگان هوایی هما راهكارهایی را در نظر گرفت تا بتوان همه هزینه های مربوط به این شركت هواپیمایی بزرگ را پرداخت كرد.
مدیرعامل شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران همینطور با تاكید بر اینكه باید با كاهش هزینه ها درآمدها را افزایش داد، اظهار نمود كه برای دستیابی به این مساله برنامه هایی تدوین شده كه در انتظار صدور مجوز جهت اجراست و اگر این اتفاق رخ ندهد ترازنامه هما به شرایط ایده آل باز نمی گردد.
نكته قابل تأمل اینكه شرفبافی در پاسخ به سوالی درباره میزان زیان انباشته ایران ایر تصریح كرد كه نمی توان رقم زیان انباشته شده این شركت هواپیمایی را اعلام نماید، هرچند قرار بر این است كه با افزایش سرمایه دولت در ایران ایر بخشی از زیان های انباشته شده با مطالبات تهاتر شود.

اظهارات وزیر در مورد زیان انباشته هما
اخیراً محمد اسلامی-وزیر راه و شهرسازی هم در مورد بدهی های انباشته هما صحبت و اعلام نمود كه شركت هواپیمایی ایران ایر زیان ده نیست بلكه زیان انباشته دارد كه با انجام حسابرسی مطالبات آن تعیین شده و مقرر است با تهاتر این مطالبات از این ناوگان ملی بیشتر از پیش حمایت شود تا ایران ایر بعنوان ناوگان ملی باید با اصلاح ساختارهای مالی، حقوقی و نوسازی ناوگان بتواند با شركت های همتراز خود رقابت كند.
در آخر اما نكته حائز اهمیت میزان بدهی انباشته ایران ایر و هم میزان مطالبات آن از دولت می باشد، دو عددی كه مسئولان از اعلام آن سر باز می زنند و همین مبحث نگرانی ها را در این رابطه دوچندان می كند!