یك مقام مسئول اعلام كرد؛ اشتغال۱۵۰هزار نفر در كسب وكارهای خانگی، درخواست بازبینی در قانون

به گزارش مدیرسا رئیس دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی با اشاره به اشتغال ۱۵۰ هزار نفر در چارچوب كسب و كارهای خانگی طی سه سال گذشته، خواهان بازبینی در قانون پشتیبانی از مشاغل خانگی شد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، مهناز امامدادی در نشست ستاد ساماندهی و پشتیبانی از مشاغل خانگی با تشریح عملكرد وضعیت این مشاغل طی سه سال قبل اظهار داشت: طی سالهای ۹۵، ۹۶ و و یازده ماه سال جاری حدود ۵۴۰ هزار نفر از راه سامانه مشاغل خانگی ثبت نام كردند كه ۲۱۳ هزار نفر موفق به دریافت مجوز راه اندازی كسب و كارهای خانگی شدند.
وی اضافه كرد: همینطور از مجموع ۲۱۳ هزار نفر متقاضی دارای صلاحیت راه اندازی مشاغل خانگی، صد هزار نفر موفق به پرداخت تسهیلات شدند كه منجر به ۱۵۱ هزار اشتغال شده است.
رئیس دبیرخانه ستاد حمایت و ساماندهی مشاغل خانگی اظهار داشت: طی سه سال قبل همینطور رشد فعالیت های شبكه پشتیبانی در دستور كار ستاد قرار گرفت به صورتی كه امسال نسبت به سال قبل فعالیت های شبكه ای در كسب و كارهای خانگی ۳۲ درصد رشد داشته است.
امامدادی با اشاره به اینكه ۸۲ درصد متقاضیان راه اندازی مشاغل خانگی بانوان و ۱۸ درصد هم آقایان بودند، اظهار داشت: ۷۴ درصد از این متقاضیان در مناطق شهری و ۲۶ درصد در مناطق روستایی ساكن بودند.
وی با اشاره به اینكه ۶۲ درصد متقاضیان ایجاد مشاغل خانگی سرپرست خانوار و ۳۸ درصد هم غیرسرپرست خانوار هستند، خاطرنشان كرد: با عنایت به اهمیت بحث بازار، بازاریابی و فروش، تقویت بازاریابی به منظور تسهیل عرضه محصولات متقاضیان در دستور كار ستاد بود تا فضاهایی را برای عرضه محصولات خانگی فراهم نماییم.
رئیس دبیرخانه ستاد حمایت و ساماندهی مشاغل خانگی در بخش دیگری از اظهاراتش با تشریح عملكرد بانك های عامل در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی در سال ۹۷ اظهار داشت: از ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبارات مشاغل خانگی امسال ۶۰۱ میلیارد تومان معادل ۷۵ درصد این اعتبارات توسط بانك های عامل برای پرداخت به متقاضیان ابلاغ گردیده و از این میزان ۵۳۸ میلیارد یعنی ۶۷ درصد اعتبارات ابلاغی به متقاضیان پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینكه سه بانك صادرات، تجارت و سپه بین ۵۰ تا ۶۰ درصد اعتبارات ابلاغی را پرداخت كردند، اظهار داشت: متأسفانه عملكرد بانك ملت فقط پرداخت ۲۲ درصد از اعتبارات ابلاغی بوده است.
امامدادی با اشاره به موضوعات قابل پیگیری در حوزه توسعه كسب و كارهای خانگی هم اظهار داشت: در جهت تسهیلگری و پشتیبانی از مشاغل خانگی نیازمند بازبینی در قانون ساماندهی و پشتیبانی از مشاغل خانگی هستیم كه این مورد در دست بررسی می باشد.