وزیر نفت در اندیمشك: نوك پیكان تحریم های آمریكا به سمت صنعت نفت می باشد

به گزارش مدیرسا وزیر نفت، نوك پیكان تحریم های آمریكا را به سمت صنعت نفت دانست و اظهار داشت: در گام اول دشمن به دنبال توقف صادرات نفت و در گام دوم به دنبال ممانعت از ورود پول حاصل از فروش نفت می باشد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، بیژن زنگنه قبل از ظهر امروز پنج شنبه در آئین آغاز عملیات عمرانی پتروشیمی دوم اندیمشك اظهار نمود: من معمولاً در این دوره به شهرستان ها نمی روم و با عنایت به یك دین كه اندیمشك از سال ها پیش به گردن ما دارد و یكی از پتروشیمی های مسیر در خط پلی اتیلن غرب در این شهرستان بود و فراموش شد با انگیزه جبران این تأخیر در عذاب بودم و با حضورم به دنبال جبران این تأخیر هستم.
وی با اشاره به اینكه بزرگترین هلدینگ خصوصی كشور، مسئولیت تكمیل پروژه را به عهده گرفته و این پروژه را انجام خواهد داد، اضافه كرد: در حوزه به كار گیری نیرو از جوانان منطقه و نیروهای با دانش استان و شهرستان استفاده گردد.
وزیر نفت، نوك پیكان تحریم آمریكا را متوجه صنعت نفت دانست و عنوان كرد: دشمن در گام نخست به دنبال توقف فروش نفت ایران و در گام دوم ممانعت از دریافت پول حاصل از فروش نفت می باشد.
وی، فشارها بر صنعت نفت را بی سابقه نامید و خاطرنشان كرد: هیچ گاه و در هیچ مقطعی فشارهای خارجی بر وزارت نفت این گونه نبوده و كشور از این مقطع حساس با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و وحدت دولت و ملت، سربلند عبور خواهیم كرد.
زنگنه از اختصاص پنج میلیارد دلار در خوزستان برای مناطق نفت خیز و میادین نفتی در خوزستان اطلاع داد و اضافه كرد: یك و نیم میلیارد دلار دیگر در سایر مناطق كشور برای تولید و اشتغال در كشور در نظر گرفته شده است.
وی، اصل بر تأمین تجهیزات در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی را از داخل كشور دانست و اظهار داشت: هدف تولید نفت و ایجاد اشتغال برای كشور از راه در اولویت قرار دادن پیمانكاران داخلی و تولیدكنندگان قطعات در كشور است.
زنگنه با اشاره به اینكه ۹۵ درصد جمعیت كشور از گاز طبیعی مصرف می كند، عنوان كرد: بیشتر از نیاز كشور در سال آینده در اوج تحریم ها خوراك پتروشیمی تولید خواهیم كرد.
وزیر نفت با تاكید تداوم مسیر با توان و تدبیر برای توسعه كشور اظهار داشت: در ایلام، غرب و شرق كارون به دنبال توسعه هستیم و خدمات را برای سو استفاده دشمنان در حوزه نفت بیان نخواهیم كرد و با تدبیر، تمام توان، مقاومت ملت و دولت و رهنمودهای رهبری مسیر توسعه صنعت نفت و صادرات نفت را ادامه می دهیم.
وی، آغاز پروژه های پتروشیمی در خط پلی اتیلن غرب را تحول و توسعه عظیم نامید و اضافه كرد: صدها پتروشیمی پایین دست در غرب كشور ایجاد و این پتروشیمی های جدید یك قطب جدید در كشور را بعد از تكمیل پتروشیمی های میان دستی در غرب كشور ایجاد خواهد نمود.
زنگنه اظهار داشت: پیش از آخر دولت سوزاندن گازها را مناطق نفت خیز خوزستان آخر می یابد و علاوه بر آثار زیست محیطی، سوزاندن گاز به لحاظ اقتصادی هم همانند سوزاندن اسكناس است كه امر سوزاندن گازها باید تا آخر دولت محقق شود.
وی اضافه كرد: این پروژه حدود سه سال به طول خواهد انجامید و یك خط جدید در پتروشیمی های اتیلن در كشور پدید خواهد آورد.
شهرستان اندیمشك در شمال استان خوزستان افزون بر ۱۷۰ هزار نفر جمعیت دارد و قبل از این روند اجرایی در مسافرت وزیر صمت، پتروشیمی كیمیا اندیمشك شروع شده است.