رئیس كل گمرك: گوشت قرمز وارداتی را نمی توان دوباره صادر كرد

به گزارش مدیرسا رئیس كل گمرك كشور اظهار داشت: نمی توان گوشت قرمز را با این مشقت وارد كشور و دوباره صادر كرد.
به گزارش مدیرسا به نقل از صداوسیما، مهدی میر اشرفی با اشاره به انتشار خبری در خصوص اینكه گوشت وارد كشور نشده خارج می شود، تصریح كرد: هیچ شخصی این كار را انجام نمی دهد كه كالایی را كه به سختی وارد كشور كرده دوباره صادر كند، بنابراین نمی توان گوشت قرمز را با این مشقت وارد كشور و دوباره صادر كرد. رئیس كل گمرك كشور اضافه كرد: تعداد زیادی دستگاه ها و مراجع نظارتی وجود دارند كه بعد از اظهار بر ترخیص و توزیع محموله ها نظارت دارند.