الكترونیكی شدن عوارض آزادراه ها

مدیرسا: معاون شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل از دریافت الكترونیكی عوارض چهار آزادراه از بامدادان ۲۸ اسفندماه سال جاری آگاهی داد و اعلام نمود: هیچ افزایش قیمتی درباب عوارض آزادراه ها در نوروز ۹۸ اعمال نخواهد شد.

سید حسین میرشفیع در گفتگو با ایسنا، در مورد آخرین وضعیت الكترونیكی كردن عوارض آزادراه ها، اظهار نمود: آزادراه های تهران–ساوه تا سلفچگان، قزوین–زنجان، تهران–قزوین، تهران–قم چهار آزادراهی هستند كه از ۲۸ اسفندماه سال جاری با سیستم دریافت الكترونیكی، عوارض دریافت می كنند.
وی در مورد اینكه قبل از این عنوان شده بود تا آخر سال جاری شش آزادراه و تا آخر تیر ماه سال آینده ۱۳ آزادراه دیگر به سیستم دریافت عوارض الكترونیكی مجهز می شوند، اظهار داشت: قرار بود آزادراه های قزوین-رشت و تهران-پردیس هم همزمان با چهار آزادراه مذكور عوارض را به صورت الكترونیكی دریافت كنند، اما علیرغم تجهیز به سیستم الكترونیكی به علت برخی مسائل همچون ضرورت هماهنگی بیشتر قرار بر این شد كه در سال آینده كار خویش را آغاز كنند.
به گفته معاون شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، در مجموع ۱۹ آزادراه طی ۲۲۰۰ كیلومتر فعال می باشند.
میرشفیع همینطور در پاسخ به اینكه آیا قیمت عوارض آزادراه ها در نوروز ۹۸ تغییر خواهد نمود یا خیر، خاطرنشان كرد: قیمت عوارض هیچیك از آزادراه ها در نوروز افزایش نخواهد یافت و بر اساس قیمت های سال ۹۷ عوارض دریافت می شود.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، تیرماه سال جاری بود كه معاون ساخت و توسعه آزادراه های شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور به ایسنا، اعلام نمود: با پیگیری مقدمات لازم، امكان اجرایی شدن طرح الكترونیكی كردن عوارض آزادراه ها در نیمه دوم امسال وجود دارد و تمهیدات لازم برای این مورد اندیشیده شده است. او همینطور اعلام نموده بود كه با عنایت به برنامه ریزی كه از قبل صورت گرفته بود، باید دریافت عوارض در تمامی آزادراه ها الكترونیكی شود و این مورد بنا بود در ماه های پایانی سال قبل به نتیجه برسد كه نیاز به برخی كارهای اداری و نهایی شدن قراردادها آنرا به تعویق انداخت.
وی همینطور در اواخر دی ماه از تجهیز شش آزادراه به سیستم دریافت الكترونیكی عوارض تا آخر سال جاری و تجهیز ۱۳ آزادراه دیگر به این سیستم تا تیرماه سال آینده اطلاع داده بود.