مهر خبر می دهد؛ آغاز نشست تعیین دستمزد۹۸ باحضور وزیر كار، احتمال تعیین مزد تا امشب

به گزارش مدیرسا نشست شورای عالی كار با دستور كار تعیین دستمزد سال آینده كارگران شروع شد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، نشست شورای عالی كار از دقایقی پیش برای تعیین تكلیف دستمزد سال آینده كارگران با حضور وزیر كار، نمایندگان كارگری و نمایندگان كارفرمایی شروع به كار كرد.
بر اساس این گزارش، با عنایت به جلسات خصوصی وزارت كار با نمایندگان كارگری و كارفرمایی طی روزهای گذشته و نزدیك شدن نظرات شركای اجتماعی، احتمال نهایی شدن دستمزد در جلسه امشب وجود دارد.
با این حال، این احتمال هم وجود دارد به علت عدم توافق ادامه نشست تعیین دستمزد به فردا موكول گردد.
اخبار تكمیلی از تعیین دستمزد متعاقباً اعلام می شود.