بانك مركزی اعلام كرد: كاهش كارمزد نقل و انتقال و تبدیل ارز

مدیرسا: جلسه هماهنگی بانك مركزی با صرافی های منتخب، برای تاكید بر لزوم خرید به موقع ارز حاصل از صادرات برگزار گردید.
به گزارش مدیرسا به نقل از بانك مركزی، جلسه هماهنگی بانك مركزی با صرافی های منتخب بانكی برای مدیریت بازار ارز، با حضور معاون ارزی بانك مركزی، مدیران بخش ارزی و مدیران عامل صرافی های منتخب بانكی برگزار گردید. پناهی ضمن تبریك سال نو و تشكر از زحمات صرافی های منتخب بانكی در حفظ ثبات در بازار ارز اظهار داشت: بانك مركزی خواهان حضور پررنگ تر صرافی های بانكی در مدیریت و تنظیم بازار ارز كشور در سال جدید است. در ادامه ضمن تاكید معاون ارزی بانك مركزی بر لزوم خرید به موقع ارز حاصل از صادرات و همینطور تأمین مالی به موقع تجارت، مدیران عامل صرافی های منتخب بانكی هم به بیان مسائل خود پرداختند و راهكارها و پیشنهادات خویش را جهت تسهیل امور عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه دادند. همینطور مقرر شد صرافی های منتخب بانكی در تعامل با بانكهای عامل و بانك مركزی اقدامات لازم را برای پوشش تقاضای ارز به صورت اسكناس و حواله های ارزی با حداقل سازی كارمزدهای نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی انجام دهند.