رئیس سازمان فنی و حرفه ای: استعدادهای شغلی دانش آموزان شناسایی می شود

به گزارش مدیرسا رئیس سازمان فنی و حرفه ای اظهار داشت: بزودی از برنامه مهارتی و شناسایی استعدادهای شغلی دانش آموزان رونمایی خواهد شد تا بستر مناسب برای این كار در كشور فراهم آید.
سلیمان پاك سرشت در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: ما در سال جدید و به تناسب نامگذاری سال به نام رونق تولید بخش عمده ای از فعالیت هایمان را متمركز در ارتقای مهارت كارگران و عوامل تولید قرار دادیم.
وی به محور فعالیت ها و اقدامات سال جاری سازمان فنی و حرفه ای اشاره و اشاره كرد: تلاش می نماییم تا افزایش انطباق آموزش ها با بازار كار را هدف گذاری نماییم تا با پیش بینی مكانیزم ها و سازوكارهای مناسب همچون تقویت شورای مهارتی در استان ها بتوانیم زمینه یك حركت مناسب و مطلوب را در عرضه آموزش های مهارتی متناسب با بازار كار فراهم نماییم.
رئیس سازمان فنی و حرفه ای افزود: باید در استان ها یك نظام هماهنگ و همكاری مدیریتی در عرضه آموزش های مهارتی شكل گیرد كه با سفری كه به استان ها انجام خواهیم داد تلاش می نماییم تا در همه استان ها سند مهارت تدوین و با شكل گیری شورای مهارت با محوریت استانداران نظام مهارتی در طول سال رصد و ارزیابی شود.
پاك سرشت افزود: باید آموزش های مهارتی ما هم كیفی و هم منجر به بهره وری تولید و تقویت بازار كار شود كه در این زمینه برنامه های آموزشی ما هم به سمت انطباق این مهارت ها با بازار كار هدف گذاری و برنامه ریزی خواهد شد.
وی به ارتقای كیفی و استانداردسازی آموزش ها اشاره نمود و اظهار داشت: با عنایت به بروز رسانی فناوری های نوین نیروهای ما نیاز به مهارت مداوم دارند كه ما در سازمان فنی و حرفه ای باید جلوتر از نیاز بازار حركت كرده و با یك آینده نگری و آینده پژوهی تلاش نماییم نیاز مهارتی بازار كار را شناسایی و بستر تحقق آنرا فراهم نماییم.
رئیس سازمان فنی و حرفه ای افزود: ما باید با كمك شركای خود به سمتی حركت نماییم تا متناسب با تحول مشاغل كه اساساً متفاوت تر از شرایط كنونی خواهد بود برای این بستر كه مبتنی بر فضای مجازی، تقویت ارتباطات و اطلاعات و نظام شبكه ای جدید همراه با مهارت مجازی خواهد بود شرایط جدیدی را مهیا نماییم.
پاك سرشت یكی از بازوان توانمند سازمان فنی و حرفه ای را بخش خصوصی و آموزشگاه های آزاد اعلام نمود و اضافه كرد: ما از سال قبل درصدد تدوین اساسنامه و نظام مقرراتی جدید برای آموزشگاه ها هستیم تا همه آموزشگاه های آزاد و بخش خصوصی از ركود خارج شده و پویایی خاصی پیدا كنند.
معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی اظهار نمود: با عنایت به پایین بودن راندمان كار این آموزشگاه ها و لزوم تحول در آنها ما تلاش می نماییم تا بر مبنای اساسنامه جدید هم در بخش نرم افزاری و هم سخت افزاری در این آموزشگاه ها تحول ایجاد نماییم تا با بهبود شرایط و وضعیت آموزشگاه ها امكان عرضه آموزش ها و مهارت های جدید در این مجموعه ها فراهم آید.
پاك سرشت به همكاری نزدیك دانشگاه ها با نظام مهارتی برای حضور دانشجویان در مراكز فنی و حرفه ای و كارگاهی اشاره و اشاره كرد: این حركت سبب می شود تا دانشجویان و دانش آموزان بهتر و بیشتر با فضای مهارتی و آموزش های متناسب با بازار كار آشنا گردند.
وی در انتها اظهار داشت: در هفته آینده از برنامه جدید برای شناسایی استعدادهای شغلی دانش آموزان رونمایی خواهد شد تا در كنار طرح ایران مهارت بستری را فراهم نماییم تا دانش آموزان با آموزش و مهارتی كه می بینند پس از اتمام تحصیلات وارد بازار كار شوند.