كدام كشور بیشترین تقاضا برای نیروی كار خارجی دارد؟

به گزارش مدیرسا معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی از مذاكره وزارت كار با برخی كشورهای متقاضی نیروی كار خارجی همچون آلمان و كرواسی اطلاع داد و اظهار داشت: صلاحیت فنی و حرفه ای نیروی انسانی برای كشورهای متقاضی نیروی كار مهم می باشد.

سلیمان پاك سرشت در گفتگو با ایسنا، درباره استفاده از ظرفیت سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور در اعزام نیروهای كار ماهر، اظهار نمود: سازمان آموزش فنی و حرفه ای، مركز كاریابی نیست و مأموریت و مسئولیتی در حوزه اعزام نیروی كار ندارد و مقررات و شرح وظایفی برای سازمان در این زمینه تعریف نشده است ولی اینكه در كنار بحث اعزام نیروی كار، نام آموزش فنی و حرفه ای مطرح می شود، به رویكرد حمایتی و جهت گیری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برای اعزام نیروهای كار بر می گردد به نحوی كه اگر قبلاً این كار به صورت كامل در بخش خاصی از وزارتخانه متمركز بوده حالا نگاه و رویكرد جدید متأثر از تقاضای كشورهای متقاضی نیروی كار است كه با آن روبرو شده ایم.

اهمیت صلاحیت نیروی كار ایرانی برای كشورهای متقاضی

وی افزود: ما متوجه شدیم كه برای كشورهای متقاضی نیروی كار مهم می باشد كه بدانند صلاحیت نیروی انسانی چگونه حاصل و ارزیابی شده است. در واقع اگر آنها به یك فرایند دراز مدت اعزام نیروی كار و پذیرش نیروی كار از یك كشوری مانند ایران فكر می كنند، تمایل دارند كه این مسأله مبتنی بر روندهای مستحكم و قابل اتكا از تولید مهارت، ایجاد صلاحیت فنی و ارزیابی صلاحیت حرفه ای آن افراد باشد.

معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی خاطرنشان كرد: این كشورها برایشان مهم می باشد كه دستگاه های آموزش مهارتی چطور عمل می كنند و دستگاه و روندهای آموزشی كه تولید صلاحیت حرفه ای می كند و آموزش فنی و حرفه ای می دهد، چگونه كار می كند؟ آنها تمایل دارند كه افراد در قالب كاملاً استاندارد و مورد پذیرش كشور مقصد آموزش دیده باشند و این تضمین به آنها داده شود كه نیروهای كار ورای تفاوت های تكنولوژیك و فضای كسب و كار، می توانند با استاندارد و بهره وری بالایی در آنجا كار كند.

به گفته پاك سرشت، تسهیل گردش نیروی كار و ایجاد اعتماد و فرایندی امن برای مبادله نیروی كار ماهر، وظیفه دولت می باشد، بنابراین سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور اعلام آمادگی كرده افرادی را كه فرآیند آموزشی را بر مبنای استانداردهای مذكور طی كرده و جزو مهارت آموختگان هستند، معرفی نماید.

آلمان بیشترین درخواست برای نیروی كار خارجی

رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه ای كشور خاطرنشان كرد: هم اكنون، كشور ما با چالش بیكاری طیف قابل توجهی از جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی مواجه می باشد و در طرف مقابل به علت پدیده سالمندی و ساختار سنی بیشتر كشورهای اروپایی احتیاج به نیروی كار ماهر و جوان دارند. اگر این نیاز متقابل به درستی مدیریت شود، رابطه ای دو سر برد شكل گرفته است.

به گفته وی، در مذاكراتی كه تابحال بین وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی با كشورهای متقاضی صورت گرفته است تمركز اصلی بر كشور آلمان بوده كه تقاضای قابل توجهی برای نیروی كار خارجی دارند. در عین حال مذاكرات و گفتگوهایی هم با كشور كرواسی صورت گرفته و نمایندگان هیأت های عالی كارفرمایی كرواسی از امكانات آموزش فنی و حرفه ای بازدید كرده اند.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اخیراً به دنبال اجرای سیاست اعزام نیروی كار، مذاكراتی با چند كشور اروپایی همچون آلمان و كرواسی داشته و در این راستا دفاتر حفظ امنیت شغلی نیروهای كار شاغل در تركیه و كانادا را راه اندازی كرده است.