رئیس كمیته مشترك اقتصادی ایران و سوریه: زمان كار اقتصادی در سوریه رسیده است، تسهیل ترانزیت كالا

به گزارش مدیرسا رئیس كمیته مشترك اقتصادی ایران و سوریه اظهار داشت: امروز در سوریه زمان كار اقتصادی می باشد و جنگ تمام شده، هم اكنون هم برخی پروژه های اقتصادی ایران در سوریه شروع شده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، كیوان كاشفی ظهر امروز چهارشنبه در همایش «حضور در بازار عراق و سوریه» در اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به اینكه با ایجاد آرامش نسبی در سوریه، امروز به نظر می آید واجب ترین كار حضور سریعتر در این بازار است، این امر هم نیازمند شناخت و آشنایی با این كشور است، بعضی اشتباهاتی كه در عراق داشته ایم را نباید تكرار نماییم و یكسری خصوصیت های خاص سوریه در مبادلات اقتصادی باید مدنظر قرار بگیرد، تصریح كرد: ارتباطات سیاسی بسیار خوبی با سوریه داریم، امروز در سوریه زمان زمان كار اقتصادی می باشد و جنگ تمام شده است.
وی با اشاره به اینكه سوریه پیش از جنگ یكی از تولیدكنندگان خوب بود، در عراق یكی از رقبای اصلی ما كشور سوریه بود، خاطرنشان كرد: در سوریه تولید نهادینه شده است و حمایت خوبی هم اتفاق می افتد. بخصوص در حوزه داروسازی كه بیشتر از ۶۰ كارخانه داروسازی داشت.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با تاكید بر اینكه امروز خیلی از ساختارها در سوریه گرفتار تخریب شده است و در بسیاری حوزه ها مصرف كننده هستند، اضافه كرد: روسیه امروز جایگاه اقتصادی خود در سوریه را دارد تثبیت می كند، كشورهای دیگر كم كم دارند می آیند. اما ما اصلاً روابط اقتصادی مان هم سطح با روابط سیاسی توسعه نیافته است. حتی پیش از بحران سوریه هم روابط گسترده اقتصادی نداشته ایم.
كاشفی با اشاره به اینكه هم اكنون پروژه هایی را آغاز كرده ایم، كارخانه خودروسازی ما آنجا مشغول می باشد، تاسیسات نیروگاهی آب و برق فعال شده اند و به سمت عادی شدن و توسعه روابط قدم برمیداریم، افزود: به لحاظ ترانزیت كالا مشكلاتی داریم و هزینه ها بالا است. تلاش می شود مسیر را از ایران- عراق به سوریه باز نماییم كه در این صورت هزینه ترانزیت كالا ۵۰ درصد كاسته می شود.
وی با اشاره به اینكه ساختمان اتاق ایران در سوریه را مستقر كرده ایم، خاطرنشان كرد: سوریه تجار بسیار قوی و مقتدری دارد، سال های سال با كشورهای مختلف ارتباطات تجاری داشته اند. پیشبینی شده نرخ رشد اقتصادی سوریه با حدود ۱۰ درصد یكی از بالاترین نرخ ها در سال ۲۰۱۹ باشد.