جزییات برگزاری سیزدهمین جشنواره كارآفرینان برتر معرفی بنگاه های كارآفرین در جشنواره كارآفرینان

مدیرسا: مدیركل دفتر توسعه كارآفرینی و بهره وری نیروی كار وزارت كار ۳۱ تیرماه را آخرین مهلت ثبت نام در سیزدهمین جشنواره كارآفرینان برتر ذكر كرد و اظهار داشت: رویكرد جشنواره سیزدهم، بر اساس شناسایی و معرفی بنگاههای كارآفرین با رشد بالا است.

رحیم سرهنگی در گفت و گو با ایسنا، به تشریح جزئیات برگزاری سیزدهمین جشنواره كارآفرینان برتر پرداخت و اظهار داشت: ثبت نام در جشنواره تا ۳۱ تیر ماه است و هفته آینده تمام می شود و امسال برای نخستین بار تغییر در فاكتور های انتخاب بنگاههای نوآور را شاهد می باشیم.

وی افزود: با عنایت به شرایط اقتصادی و اجتماعی كشور، كارآفرینی می تواند بعنوان چاره ای مناسب برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی كشور به شمار رود برای اینكه كارآفرینان بازیگران اصلی تبدیل اقتصاد منبع گرای فعلی به اقتصاد دانشی هستند و از این جهت لزوم و اهمیت فراهم كردن بستر رشد و توسعه كارآفرینی و نوآوری در كشور بیشتر از پیش قابل توجه است.

مدیركل دفتر كارآفرینی و بهره وری نیروی كار وزارت كار پویایی اقتصاد را حاصل فعالیت های كارآفرینی دانست و اظهار داشت: رویكرد جشنواره سیزدهم بر اساس شناسایی و معرفی بنگاه های كارآفرین با رشد بالا است و هدف برگزاری جشنواره، ترویج و توسعه فرهنگ كارآفرینی و هم افزایی و مشاركت كارآفرینان و شناسایی افرادی است كه تلاشهای آنها به معرفی نسل جدیدی از محصول و خدمات در یك صنعت منجر شده یا فعالیتهای سنتی را به فعالیتهای مدرن و نوآور تبدیل نموده و یا بازارهای جدیدی را خلق كرده است.

معرفی الگوهای موفق كارآفرین به جامعه

سرهنگی با تاكید بر اینكه باید الگوهای موفق باید به جامعه معرفی شوند، اضافه كرد: كارآفرینان برتر با تاكید بر نوآوری و پذیرش مخاطره فعالیت های نوآورانه خود، قادر به نفوذ آگاهانه در بازارها، ایجاد رقابت در بین بنگاه ها و بهبود عملكرد كلی اقتصاد خواهند بود.

وی عضویت در اتاق فكر كارآفرینی استان و عضویت در باشگاه كارآفرینان برتر كشور را همچون مزایای پیش بینی شده برای كارآفرینان برتر منتخب در جشنواره عنوان نمود و اظهار داشت: كارآفرینان برتر علاوه بر معرفی به جامعه می توانند ضمن عضویت در باشگاه كارآفرینان برتر به عضویت كانون كارآفرینی استان بعنوان اتاق فكر كارآفرینی كه ارائه دهنده پیشنهادات و طرح ایده ها در جهت ایجاد اشتغال و توسعه اكوسیستم كارآفرینی منطقه است، درآیند.

۳۱ تیرماه آخرین مهلت ثبت نام در جشنواره

مدیركل دفتر توسعه كارآفرینی و بهره وری نیروی كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی وی نشان كرد: تمام كارآفرینان كشور برای ثبت نام در سیزدهمین جشنواره كارآفرینان برتر تا ۳۱ تیرماه مهلت دارند و می توانند علاوه بر ارائه توضیحات كامل درباب فعالیت بنگاه، فیلم مربوط به نوآوری های خودرا هم به پیوست ارسال نمایند. اطلاعات مورد نیاز داوری نیز از سازمانهای مرتبط مثل تامین اجتماعی و امور مالیاتی گرفته شده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، وزارت كار از سال ۱۳۸۵ تاكنون دوازده جشنواره كارآفرینان در حوزه های مختلف صنعت، كشاورزی و خدمات برگزار كرده و بیشتر از ۳۰۰۰ نیروی كارآفرین برتر در سطح استانها و ۱۴۰ كارآفرین برتر در سطح ملی انتخاب و معرفی شده است.

ثبت نام در سیزدهمین جشنواره كارآفرینان برتر از هشتم خرداد ماه شروع شده و تا ۳۱ تیرماه امسال ادامه دارد و كارآفرینان می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی

www.karafarinanebartar.ir پروسه ثبت نام خود در این رقابت را تكمیل كنند.

منبع: