افزایش نرخ بیكاری در استرالیا

به گزارش مدیرسا نرخ بیكاری در استرالیا به ۵.۲ درصد رسید.
به گزارش مدیرسا به نقل از فاركس استریت، تا آخر ماه ژوئن نرخ بیكاری در استرالیا به ۵.۲ درصد رسیده است كه هنوز یكی از بالاترین سطوح ثبت شده در یك سال گذشته است. با این وجود بعضی از كارشناسان پیشبینی می كنند كه در صورت اصلاحات ساختاری، نرخ بیكاری در استرالیا بزودی به زیر ۵ درصد برسد.
تحلیل گران بانك “ای ان زد” در گزارشی پیشبینی كرده اند كه كه نرخ بیكاری استرالیا تا آخر امسال به زیر پنج درصد و تا سال ۲۰۲۱ به ۴.۵ درصد كاهش پیدا كند. به قول این موسسه شرط تحقق چنین هدفی این خواهد بود كه نرخ بهره یك یا دو مرتبه دیگر كاهش پیدا كند.
در ماه ژوئن تنها برای ۵۰۰ نفر اشتغال زایی صورت گرفت تا شمار بیكاران با ۶۶۰۰ نفر افزایش به ۷۱۱هزار و ۵۰۰ نفر برسد. شمار افراد در جستجوی كار طی این مدت با ۱۱هزار و۹۰۰ نفر افزایش به ۲۲۳هزار و ۹۰۰ نفر رسیده است.
در ماه ژوئن شمار افراد شاغل استرالیایی به ۱۲میلیون و ۸۷۱ هزار و ۷۰۰ نفر رسید. از این بین، شمار افراد شاغل تمام وقت با ۲۱هزار و ۱۰۰ نفر افزایش به ۸میلیون و ۸۱۵ هزار و ۶۰۰ نفر رسیده است و ۴ میلیون و ۵۶ هزار و ۱۰۰ نفر دارای مشاغل پاره وقت بوده اند.
متوسط نرخ بیكاری در استرالیا در بازه زمانی ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۹ معادل ۶.۸۳ درصد بوده است كه بالاترین نرخ ثبت شده مربوط به دسامبر ۱۹۹۲ با ۱۱.۲ درصد و كمترین نرخ ثبت شده مربوط به فوریه ۲۰۰۸ با ۴ درصد بوده است.
تا آخر ماه ژوئن نرخ مشاركت در بازار كار به ۶۶ درصد رسید و شمار افرادی كه در سن كار نیستند با ۰.۴ درصد كاهش به ۸.۲ درصد رسید.