رئیس سازمان هواپیمایی كشور: ساخت قطعات صنایع هوایی با تاكید بر پشتوانه علمی میسر خواهد شد

به گزارش مدیرسا رئیس سازمان هواپیمایی كشور تنها مسیر رسیدن به ساخت قطعات صنایع هوایی را پشتوانه علمی كشور دانست و اظهار داشت: توانمندی های علمی بوجود آمده در این صنعت باعث خواهد شد تا آینده روشنی برای حمل و نقل هوایی غیر نظامی ایجاد كند.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، مهندس عابدزاده امروز در مراسم اختتامیه رویداد نیازهای فناورانه تعمیر ونگهداری هواپیما كه به همت صندوق نوآوری و شكوفایی برگزار شد، برگزاری این رویداد را ناشی از درك صحیح در مورد شرایط كنونی دانست و اظهار نمود: در ۳۰ سال قبل ما مركز آموزشی در رابطه با صنایع هوایی كه مدرك آكادمیك صادر كند، در اختیار نداشتیم؛ ولی امروزه به بلوغ كافی در این عرصه رسیده ایم و این اتفاقات از یك سال قبل تابحال در كشور رخ داده است.
وی افزود: از یك سال قبل كه جامعه جهانی به ایران “نه” گفتند، حركت درون زایی در كشور بوجود آمده است.
عابدزاده با اشاره به وضعیت كشور در زمان برجام، اظهار داشت: در آن زمان تلاش شد كه با ارتباطات بوجود آمده ناوگان هوایی كشور را به روز نماییم، ولی با “نه” گفتن كشورهای غربی تلاش شد تا ناوگان هوایی كشور را سرپا نگه داریم، بگونه ای تعداد هواپیماهای آماده ما بیشتر شده، با وجود آن كه شرایط برای ما سخت تر شده است.
رئیس سازمان هواپیمایی كشور حركت به سمت دانش بنیان شدن را نقطه قوت كشور نام برد و تصریح كرد: ما بعنوان سازمان هواپیمایی به دنبال افراد توانمند هستیم و به سراغ آنها می رویم تا بتوانیم از دانش آنها برای توسعه صنعت هوایی بهره ببریم.
عابدزاده در عین حال با تاكید بر این كه به همت افراد توانمند صنعت هوایی كشور در ۴۰ سال گذشته نخوابیده است، اظهار نمود: طراحی و ساخت قطعات احتیاج به پشتوانه علمی دارد و به غیر از این راه، مسیری برای ما وجود ندارد و این امر از جانب بخش های دولتی درك شده است كه برای ساخت قطعات باید متكی به دانش بومی باشیم.
رئیس سازمان هواپیمایی كشور با تاكید بر این كه با مقررات بوجود آمده ما پاسخگوی همه تقاضاهای ارسال شده به این سازمان هستیم، خاطرنشان كرد: با اقدامات صورت گرفته ما در كنار مسائل امنیتی و ایمنی، توسعه صنعت هوایی را هم در دستور كار قرار داده ایم.
عابدزاده تصریح كرد: توانمندی های علمی بوجود آمده در صنعت هوایی علاوه بر این كه سختی های زمان تحریم را می كاهد، می تواند آینده روشنی را برای حمل و نقل هوایی غیرنظامی ایجاد كند.