امكانی تازه برای بازیابی رمز اگر رمز كارت سوخت تان را فراموش كرده اید، این مطلب را بخوانید

مدیرسا: سخنگوی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی اظهار داشت: همه كارت های سوختی كه شركت ملی پخش برای متقاضیان صادر می كند، رمز گذاری شده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، فاطمه كاهی اظهار داشت: رمز كارت های سوخت ۴ رقم سمت راست كد ملی صاحبان كارت سوخت است. وی با اشاره به اینكه حذف رمز فقط با مدارك هویتی در نواحی شركت پخش انجام می شود اظهار داشت: شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران جهت رفاه حال هموطنان و به منظور دسترسی سهل تر به رمز كارت هوشمند سوخت امكانی را فراهم نموده تا از تاریخ ۱۶ مرداد تا ۱۶ شهریور امسال، مالكان خودروهایی كه رمز كارت هوشمند سوخت خودرا فراموش كرده اند، می توانند با وارد كردن رمز پیش فرض چهار رقم سمت راست كد ملی شخصی كه كارت هوشمند سوخت به نام آن صادر گردیده است نسبت به فعال سازی رمز كارت هوشمند سوخت خود اقدام نمایند. بگفته این مقام مسوول همین طور مالكان خودرو ها به منظور درخواست كارت هوشمند سوخت المثنی، می توانند با بازگشت حضوری به دفاتر پلیس +۱۰ و پرداخت هزینه مصوب، درخواست كارت هوشمند سوخت المثنی خودرا ثبت كنند. سخنگوی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از مالكان خودروهایی كه كارت هوشمند سوخت آنها در باجه معطله شركت پست مانده درخواست كرد؛ با مراجعه به وبسایت www.epolice.ir و وارد كردن پلاك خودرو باركد پستی كارت هوشمند سوخت خودرا دریافت و با مراجعه به دفاتر پستی، كارت هوشمند سوخت شخصی خودرا دریافت نمایند.

منبع: