با حضور صاحب نظران عرصه صنعت؛ اتاق فكر تولید تشكیل شد، اصلاح سیاست های تجاری و ارزی

مدیرسا: معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن وتجارت از برگزاری سلسله نشست های اتاق فكر تولید با حضور صاحبنظران عرصه صنعت آگاهی داد.

به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرشاد مقیمی در حاشیه برگزاری اتاق فكر تولید كه با حضور بعضی از وزرا و معاونان سابق وزیر صمت و صاحبنظرانی از عرصه بخش خصوصی برگزارشد، اظهار داشت: راهكارها و چالش های رونق تولید در كشور با محوریت حمایت و صیانت از تولید ملی در اتاق فكر مورد بررسی قرار می گیرد و سیاست های احصاء شده با تاكید بر خرد جمعی صاحبنظران جهت طرح در مراجع تصمیم ساز با حضور وزیر محترم صنعت، معدن وتجارت ارائه خواهد شد.
وی اشاره كرد: سیاست های كلان اقتصادی و صنعتی نظیر اصلاح سیاست های تجاری و ارزی، ریسك سرمایه گذاری در كشور، بازبینی درحقوق ورودی، افزایش هزینه تمام شده تولید، مدیریت ارزی دربخش صنعت و… همچون موضوعاتی است كه دراین سلسله نشست ها مطرح و راهكارهای اجرایی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن وتجارت بهره مندی از تجربیات صاحبنظران عرصه صنعت و اقتصاد را در رفع موانع و چالش های پیش روی تولید ضروری برشمرد و اظهار داشت: محدودیت های بین المللی همواره اقتصاد و صنعت ما را نشانه رفته است و ما با بهره مندی از تجربیات دهه های گذشته می توانیم با قدرت بیشتری از تحریم های فعلی عبور نماییم.
گفتنی است اتاق فكر تولید به میزبانی معاونت امور صنایع با حضور صاحبنظرانی از عرصه تولید و صنعت اجرا شد. در این جلسه به صورت تخصصی به سوژه اصلاح سیاست های تعرفه ای با محوریت حفظ تولید و اشتغال صنعتی و رفع چالش های این بخش پرداخته شد و راهكارهای پیشنهادی نیز جهت كاهش لطمه های احتمالی به صنعت كشور مورد بررسی قرار گرفت.

منبع: