مهر خبر می دهد نامه عجیب شركت های ریلی به راه آهن، محموله واگن ها سرقت می شود

به گزارش مدیرسا انجمن شركت های ریلی در نامه ای به مدیرعامل راه آهن نسبت به برخی بی توجهی ها در ایستگاه های راه آهن كه سبب وارد آمدن خسارت به واگن های باری و محموله های آن می شود، اعتراض كرد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، در نامه ای به امضای مهرداد تقی زاده معاون سابق حمل و نقل وزیر مستعفی راه و شهرسازی و دبیر فعلی انجمن شركت های ریلی خطاب به سعید رسولی، معاون وزیر راه و مدیرعامل شركت راه آهن، نسبت به بی توجهی شركت راه آهن و مسؤلان ایستگاه ها كه سبب وارد آمدن انواع خسارات به شركت های حمل و نقل ریلی می شود، اعتراض شده است. در این نامه سه گروه خسارت ذكر شده كه شامل خسارت به ناوگان به علت بی توجهی مأموران ایستگاه ها، سرقت از محموله واگن ها و سرقت و مفقودی قطعات ناوگان می شود. انجمن شركت های حمل و نقل ریلی در پیوست این نامه، نامه نگاری های مختلف مدیران عامل شركت های ریلی با مدیران شركت راه آهن را ضمیمه كرده و نسبت به افزایش میزان خسارات وارده به این شركت ها در اثر سهل انگاری مأموران ایستگاه های راه آهن، انتقاد كرده است. گفتنی است شركت های حمل و نقل ریلی خواهان پرداخت خسارات وارده به خود از جانب شركت راه آهن هستند.