رشد ۱۲۱ هزار واحدی شاخص بورس از آغاز امسال

به گزارش مدیرسا شاخص بورس از آغاز امسال تابحال در مدت ۱۱۱ روز معاملاتی، رشد ۱۲۱ هزار واحدی را به ثبت رسانده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، از آغاز امسال تابحال در مدت ۱۱۱ روز معاملاتی تعداد ۴۴۷ میلیارد و ۷۰۱ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۴۲۶ هزار و ۶۵۳ میلیارد ریال در ۳۷ میلیون و ۲۳ هزار و ۳۹۶دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.
همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفكیك بازار نشان داده است در این مدت ۳۰۲ میلیارد و ۱۹۶ میلیون سهم به ارزش ۷۳۳ هزار و ۵۴ میلیارد ریال در ۱۷ میلیون و ۶۲۲ هزار و ۴۵۴ نوبت در بازار اول؛ ۱۳۸ میلیارد و ۶۵۹ میلیون سهم به ارزش ۵۷۶ هزار و ۴۰ میلیارد ریال در ۱۹ میلیون و ۹۳ هزار و ۹۲۵ نوبت در بازار دوم؛ ۴۶ میلیون و ۹۰۰ هزار برگه به ارزش ۴۵ هزار و ۱۷۹ میلیارد ریال در ۱۱ هزار و ۷۴۴ نوبت در بازار بدهی، ۱۳۳ میلیون و ۵۳ هزار قرارداد به ارزش ۷۴۷ میلیارد ریال در ۴۰ هزار و ۳۳ نوبت در بازار مشتقه و ۶ میلیارد و ۶۶۵ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۷۱ هزار و ۶۳۴ میلیارد ریال در ۲۵۵ هزار و ۲۴۰ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.
شاخص كل هم كه معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۱۷۸ هزار و ۶۵۹ واحد شروع كرده است، تابحال ۱۲۱ هزار واحد رشد را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۲۹۹ هزار و ۹۳۱ واحد رسیده است.