رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی: پرداخت عیدی كارگری به بازنشستگان پول می خواهد!

به گزارش مدیرسا رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی همسان سازی عیدی بازنشستگان را قابل طرح و اجرا دانست و اظهار داشت: برای عملیاتی كردن این طرح لازم است بودجه ای كنار گذاشته و منابع آن تامین اعتبار شود.

فتح اله بیات در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: همسان سازی عیدی بازنشستگان نظیر مبحث همسان سازی حقوق است كه مدتهاست به دنبال تحقق آن هستیم ولی تنها مانعی كه با آن مواجهیم، تامین مالی است و وقتی پیشروی می نماییم به مشكل منابع مالی می رسیم.

وی همسان سازی عیدی كارگران بازنشسته را موجه دانست وتاكید كرد: منابع طرح باید پیشبینی شود تا تامین اجتماعی گرفتار مشكل و ضرر و زیان نشود.

به اعتقاد این مقام مسئول كارگری با وضعیت فعلی سازمان تامین اجتماعی و ورودی و خروجی آن كه همخوانی ندارند، طبیعی است كه كمبود منابع به وجود آید و اگر قرار به عملی كردن چنین طرحی باشد ابتدا باید منابع آن درنظر گرفته شود.

بیات اضافه كرد: متاسفانه دولتها هیچكدام به تعهدات و بدهی های خود در قبال سازمان تامین اجتماعی عمل نكرده اند و تا امروز مطالبات تامین اجتماعی از دولتها از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. وقتی این سهم پرداخت نمی گردد ناخوداگاه بدعهدی و بدقولی به وجود می آید و سازمان تامین اجتماعی از ورود به این قبیل موضوعات گرفتار وحشت می شود، بنابراین تاكید ما این است كه حتما باید برای تامین بودجه آن فكر كرد.

رییس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی در پاسخ به این پرسش كه اگر بدهی سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردد مشكل تامین منابع طرح همسان سازی عیدی برطرف می شود یا خیر؟ اظهار داشت: بدهی كه دولت به تامین اجتماعی بدهكار است در واقع بابت تعهداتی است كه معوق شده در حالیكه این طرح احتیاج به منابع جدیدی دارد. متاسفانه عمل نكردن به تعهدات بیمه ای سبب شده بدهی ها انباشته شود و سازمان را گرفتار مشكل كند بنابراین دولت باید در این زمینه پیشقدم شود تا به سازمان فشار نیاید و ورشسكته نشود.

به گفته وی، مشمولان قانون كار شامل كارگران شاغل و بازنشستگان چشم امیدشان به سازمان تامین اجتماعی است چون كه علاوه بر حقوق و دستمزد و درمان، از این سازمان مستمری و حق بازنشستگی دریافت می كنند و طبعا اگر مشكلی برای سازمان پیش آید بیشتر از ۴۰ میلیون نفر جمعیت كشور با بحران مواجه خواهند شد.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، با عنایت به افزایش هزینه های معیشت، مسكن و درمان بازنشستگان، لزوم بهبود وضع زندگی و پشتیبانی از كارگران بازنشسته بیشتر از پیش احساس می شود. طرح همسان سازی عیدی و پاداش آخر سال كارگران بازنشسته مشمول قانون كار از مدتی قبل به جریان افتاده و برداشتهای گوناگونی نسبت به آن وجود دارد. در صورتیكه ساز و كار منطقی برای اجرای آن پیشبینی شود، عیدی كارگران بازنشسته همچون زمان اشتغال به كار آنها محاسبه و پرداخت خواهد شد.