معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد آمادگی برای ایجاد خطوط ریلی بین ایران و عراق

به گزارش مدیرسا معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: توسعه خطوط ریلی برای ارتباط ایران و عراق در دستور كار قرار دارد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، منطقه زنجان، خیرالله خادمی ظهر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار نمود: ۵۲۰ كیلومتر راه اصلی و بزرگراه در استان زنجان در حال ساخت و توسعه است كه ۳۰۰ كیلومتر آنرا مسیرهای بزرگراهی تشكیل می دهد.
وی با اشاره به اینكه همه پروژه های راهسازی و بهسازی مسیرها در این استان فعال است، بیان كرد: این پروژه ها شامل محورهای منتهی به استان های كردستان، آذربایحان غربی، همدان و اردبیل می شود.
این مسئول برآورد ریالی برای اجرای ۵۲۰ كیلومتر راه در استان زنجان را ۱۲۰۰ میلیارد تومان برشمرد و اضافه كرد: امسال ۷۰ میلیارد تومان برای پروژه های زیرساختی اختصاص یافته كه ۶۰ درصد آن تخصیص یافته است.
معاون وزیر راه و مدیرعامل شركت ساخت زیربناهای وزارت راه و شهرسازی، به طرح توسعه خطوط ریلی محور شمال به جنوب در كریدور شمال غرب اشاره نمود و اظهار داشت: با اجرای این طرح زنجان به بیجار و قروه متصل می شود و هم اكنون مطالعات جانمایی ایستگاه ها در حال اقدام است.
وی در مورد ایجاد خطوط ریلی برای روابط بین المللی، اشاره كرد: در آخرین سفر رئیس جمهور به كشور عراق، توافق شد كه این اتصال بوسیله مرز شلمچه ایجاد شود. مسیرهای ارتباطی در كشور ایران مشكلی ندارد و ۳۲ كیلومتر از این محور در خاك عراق قرار خواهد گرفت.
این مسئول افزود: بنیاد مستضعفان برای سرمایه گذاری و اختصاص سهم ۶۰ درصدی در این پروژه اعلام آمادگی كرده است و تكمیل این طرح به اقتصاد كشور كمك خواهدنمود.

منبع: