یك مقام مسئول اعلام كرد: ظرفیت تصفیه آب كشور به ۱۱ میلیون مترمكعب رسید

به گزارش مدیرسا یك مقام مسئول با اشاره به اینكه ظرفیت تصفیه آب كشور به ۱۱ میلیون مترمكعب رسیده است، اظهار داشت: بیشتر از ۵۰ درصد جمعیت كشور، تحت پوشش شبكه فاضلاب قرار دارند.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، شاهین پاكروح، معاون برنامه ریزی و توسعه شركت آبفای كشور، امروز چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۹۸ در جمع خبرنگاران، جمعیت تحت پوشش آب شهری كل كشور را تا آخر سال ۹۷ معادل ۹۹.۶ درصد اعلام نمود و اظهار داشت: طبق آمار موجود، جمعیت تحت پوشش آب آشامیدنی شهری در سال های ابتدایی انقلاب اسلامی، ۷۴.۶ درصد بود؛ این در شرایطی است كه تعداد تصفیه خانه های آب شهری در سال های ابتدایی انقلاب ۲۷ واحد بوده كه حالا این رقم به ۱۴۰ واحد رسیده است. وی ادامه داد: در ابتدای انقلاب، ظرفیت تصفیه آب در كشور ۱.۹ میلیون مترمكعب در روز، بوده كه این پتانسیل تا آخر سال ۹۷ به رقم ۱۱ میلیون مترمكعب در روز رسیده است. به قول این مقام مسئول، بیشتر از ۵۰ درصد جمعیت شهری كشور تحت پوشش شبكه فاضلاب قرار دارند و این در شرایطی است كه این جمعیت در ایام ابتدایی انقلاب، ۸.۵ درصد از جمعیت كل كشور را به خود اختصاص داده بود. این خبر تكمیل می شود…