مدیركل حمایت از مشاغل و بیمه بیكاری وزارت كار تاكید كرد حفظ و صیانت از نیروی كار بنگاه های اقتصادی

به گزارش مدیرسا مدیركل پشتیبانی از مشاغل و بیمه بیكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی از پرداخت تسهیلات به طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیكی ۶۰ درصدی اطلاع داد و اظهار داشت: شناسایی، پیگیری و حل مشكلات بنگاهها در مرحله اول برعهده كارفرمایان و مالكان بنگاه ها است.

كریم یاوری در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: از سال ۱۳۹۷ تا كنون بیشتر از ۱۸۲۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل رونق تولید به واحدهای اقتصادی اختصاص یافته و به بنگاه هایی كه نیاز به نوسازی و بازسازی دارند و طرح های نیمه تمامی كه از پیشرفت فیزیكی ۶۰ درصدی برخوردار می باشند نیز تسهیلات پرداخت شده است.

پیگیری و شناسایی مشكلات بنگاه وظیفه اصلی مالكان

وی با اشاره به اینكه كارفرمایان و مالكان بنگاهها وظیفه رصد و پیگیری، شناسایی و حل مشكلات بنگاه را برعهده دارند، اضافه كرد: در صورتیكه مالكان بعنوان سهامداران كارخانه ها و بنگاه ها موفق به حل وفصل مشكلات نشوند وزارتخانه ای كه مجوز فعالیت و تاسیس بنگاه را صادر كرده متولی رسیدگی به مشكل بنگاه خواهد بود و در نهایت كارگروههای استانی و ملی رفع موانع تولید وارد عمل خواهند شد.

نماینده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید بر ضرورت حضور استانداران در واحدهای اقتصادی اصرار كرد و اظهار داشت: استانداران بعنوان روسای كارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید باید با حضور بموقع در بنگاه ها و همفكری و مشورت با مدیران و كارفرمایان بررسی مشكلات بنگاه را در دستور كار قرار بدهند.

مشكلات بنگاه های اقتصادی تنها نقدینگی نیست

یاوری در عین حال درباره عمده ترین مشكلات بنگاههای اقتصادی اظهار داشت: مشكل اصلی بنگاه ها تنها نقدینگی نیست و بالا بودن هزینه های تولید، انباشت محصول و گاهی سوء مدیریتها هم بعنوان قسمتی از مشكلات درون كارگاهی اثرگذار می باشد، در كنار آن مشكلاتی همچون قاچاق كالا، واردات بی رویه و ركود هم مشكلاتی را برای بنگاهها به وجود آورده است.

مدیركل پشتیبانی از مشاغل و بیمه بیكاری وزارت كار درانتها بر ضرورت صیانت از نیروی كار شاغل در بنگاه ها اصرار كرد و اظهار داشت: برای حفظ بقا و دوام واحدهای اقتصادی، پشتیبانی از كارآفرینان و سرمایه گذارن، رونق تولید و پایداری اشتغال رسیدگی و حل و فصل مشكل بنگاه ها لازم است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به منظور بررسی و حل و فصل مشكلات بنگاه های تولیدی، كارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید را در استانها راه اندازی كرده كه این كارگروه ها وظیفه رصد و شناسایی بنگاه های اقتصادی مشكل دار را برعهده دارند.