معاون وزیر: اجاره مدرك مهندسی؟! اجازه نمی دهیم

به گزارش مدیرسا معاون وزیر راه و شهرسازی درباره این شائبه كه برخی مهندسان مدرك خویش را به شركت های ارائه خدمات مهندسی اجاره می دهند، اظهار داشت: با الكترونیكی كردن خدمات مهندسی جلوی روزنه های بروز خطا همچون اجاره دادن مدرك را می گیریم.
محمود محمودزاده در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: به اعتقاد بنده مبحث امضافروشی، بیشتر یك ادعا است. البته یكی از اشكالات، شائبه اجاره دادن مدرك به شركت های حقوقی مهندسی است كه احتیاج به اصلاحات دارد.
وی ادامه داد: الان با ضعف بعضی از قوانین در حوزه مهندسی مواجهیم كه امكان دارد كسانی از آن استفاده یا سوءاستفاده كنند. وظیفه ما بعنوان نماینده حاكمیت این است كه جلوی روزنه های بروز خطا را بگیریم. در این خصوص جلساتی را با محوریت وزارت راه و شهرسازی انجام می دهیم كه خدمات مهندسی را الكترونیك نماییم تا از مسائلی كه امكان دارد سلیقه خاصی در آن دخیل باشد جلوگیری شود.
معاون مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره چالش اخیر صدور پروانه اشتغال كه به تازگی شركت های حقوقی مهندسی با آن روبرو شده اند اظهار داشت: حدود ۲۴ سال از تصویب قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان می گذرد و بسیار طبیعی است كه الان خیلی از موارد قانون احتیاج به تجدیدنظر داشته باشد. در ارتباط با شركت های حقوقی موضوعات مختلفی مطرح شده كه باید رسیدگی شود. عملكرد حوزه مهندسی ساختمان كشور پس از تصویب قانون كاملا قابل دفاع است اما این نافی اصلاحات و تجدیدنظر در زمینه های مختلف قانون نیست.
محمودزاده درباره رای دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت سازمان نظام مهندسی از ارجاع كار اظهار داشت: دیوان، سازمان نظام مهندسی را از ارجاع منع نكرده بلكه دستور توقف بخشنامه معاونت وقت وزارت راه و شهرسازی را صادر كرده است. موضوعی كه در بخشنامه آمده مطابق قانون و آئین نامه است و ما بدون تعصب خاصی بین موافقان و مخالفان ارجاع كار در حال بررسی این مسئله هستیم. اصلاحاتی كه در دستور كار داریم به افزایش كیفیت جامعه مهندسی و مخاطبین كه مردم هستند كمك می نماید.
وی هم چنین با اشاره به برگزاری آزمون ورود به حرفه متقاضیان دریافت پروانه اشتغال به كار مهندسی كه روز جمعه ۱۹ مهرماه برگزار گردید اظهار داشت: از زمان تشكیل سازمان نظام مهندسی تابحال بیشتر از ۲۴ آزمون برگزار گردید كه ۱۶ آزمون از سال ۱۳۸۷ به این طرف بوده است. همه مراحل از طراحی سوالات، سنجش مستندات و برگزاری آزمون فرایند پیچیده و سنگینی است كه همكاران ما در وزارت راه و شهرسازی به شكل حرفه ای آنرا انجام می دهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح كرد: از آغاز تشكیل سازمان نظام مهندسی تا كنون حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر آزمون برگزارشده است و افراد در صلاحیت ها و رشته های مختلف به رقابت پرداخته اند. از این تعداد هم اكنون بیشتر از ۵۵۰ هزار نفر موفق به دریافت صلاحیت شده اند.