عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران: سیاست های اتاق های بازرگانی در شكل گیر تشكل ها

به گزارش مدیرسا عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران یكی از وظایف اتاق های بازرگانی را مطابق قانون بهبود فضای كسب و كار، شكل گیری انجمن ها دانست و اظهار داشت: تشكل های موازی ادغام خواهند شد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، حسین جمیلی امروز دوشنبه ۲۹ مهر ۹۸ در جلسه شكل گیری انجمن وارد كنندگان مواد شیمیایی استان تهران با اشاره به لزوم ها و اهمیت شكل گیری انجمن ها در اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: انجمن ها شروع حركت جدیدی برای ذینفعان خود هستند و بنا بر این قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار وظیفه ای را به عهده اتاق های بازرگانی قرار داده تا انجمن ها و تشكل های مورد نیاز و اثرگذار در فعالیت های اقتصادی را تاسیس كند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معاون كشاورزی ایران اظهار داشت: انجمن های گوناگون باید در هم ادغام شده و شرایطی را فراهم آورند كه صدای واحدی از فعالان اقتصادی به گوش برسد كه بر این اساس اتاق بازرگانی ایران با وسواس در دوره جدید تلاش دارد تا انجمن ها را ساماندهی نماید.
وی اظهار داشت: نخستین و اصلی ترین چشم انداز یك انجمن، ارتقا و رونق كسب و كار برمبنای قاعده و اصول به منظور پشتیبانی از ذینعان است كه به تبع آن نخستین اقدام هر انجمن آن است كه گام های جدی در امتداد رسالت های خود بردارد.
به گفته جمیلی اگر تمامی اعضای یك انجمن بعنوان فعالان اقتصادی در یك رسته مشخص بتوانند فعالیت های خودرا ادامه داده و از ظرفیت تشكل در جهت منافع جمعی بهره برداری كنند گام های موثری برداشته خواهد شد.
خزانه دار اتاق بازرگانی ایران با اشاره به طیف متنوع فعالیت واحدهای صنفی و تولیدی و وارد كنندگان محصولات شیمیایی اشاره كرد: تامین مواد اولیه پیش نیاز تولید بوده و جهت ادامه فعالیت، یك لزوم محسوب می شود. پس اتاق بازرگانی به منظور حفظ پویایی واحدهای تولیدی و وارد كنندگان اجازه داده تا انجمن وارد كنندگان مواد شیمیایی تهران زیر نظر اتاق بازرگانی صنایع، معادن و كشاورزی تهران تشكیل گردد تا بتوان اشكالات و ضعف های سیاستگذاری را به سیاستگذاران گوشزد كرد.
جمیلی افزود: خیلی از تولید كنندگان به محصولات شیمیایی وابسته هستند و بر این اساس این تشكل می تواند گامهای جدی را در این عرصه بردارد.
همچنین در این جلسه پرهام رضایی رئیس انجمن وارد كنندگان مواد شیمیایی اظهار داشت: یكی از مسائلی كه این انجمن در برنامه ها و اهداف خود در نظر گرفته جمع آوری یك دیتا بیس از وارد كنندگان مواد شیمیایی است تا بتوان به خوبی متوجه شد كه چه تعداد شركت در این عرصه مشغول به فعالیت هستند و برای تامین نیازهای بخش تولید برنامه ریزی نمود.
وی اضافه كرد: خیلی از كالاها در كشور تولید می شود اما متاسفانه واردات انها هم در جریان است. به این معنا كه كالای چینی وارد كشور شده و تولید كنندگان توانایی رقابت با آن ندارند. بدین سبب باید كوشش كرد تا اگر وارداتی هم صورت می گیرد از طرف افراد شناسنامه دار باشد.
رضایی با اشاره به اینكه شركت های تولیدی قادر هستند بدون سقف نسبت به واردات مواد مورد نیاز خود اقدام نمایند اظهار داشت: شركت های بازرگانی باید برمبنای میانگین واردات سال ۹۶ و ۹۷ خود مبادرت به واردات كنند و اگر وارداتی در یك حوزه كالایی نداشته است اجازه به آنها داده نمی گردد كه آن كالا را وارد كنند و این سبب شده نظم فروش كالا در داخل به هم بریزد.

منبع: