وزیر كار خبر داد ایجاد بیشتر از ۲۳ هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم

به گزارش مدیرسا وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی از افزایش سهم اشتغال روستایی به ۲۳ درصد اطلاع داد و ابرازامیدواری كرد با انعقاد قرارداد عاملیت بانك توسعه تعاون وشركت مهندسی آب و فاضلاب هدفگذاری ایجاد بیشتر از ۲۳ هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم محقق شود.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، محمد شریعتمداری در مراسم امضای قرارداد عاملیت بند الف تبصره ۱۸ بانك توسعه تعاون و شركت مهندسی آب و فاضلاب كشوراظهاركرد: حركت پول و سرمایه به سمت فعالیتهای زیربنایی همواره به كندی صورت می گیرد ولی با استفاده از بسترهای آماده سازی دولت و به كارگیری برخی مكانیسم ها در این حوزه می توان در جهت فعالیتهای مربوط به كاهش مصرف آب بدون درآمد و هدررفت منابع آبی، استفاده از كاهنده های مصرف آب و استقرار تانكرهای آب رسانی در روستاها اقدام نمود.
وی افزود: اشتغالزایی دربخش تجارت یكی از كارهای مهمی است كه انجام می شود و در حوزه زیربناها معمولا دشوار می باشد بنابراین باید سرمایه و اشتغال را به این سمت سوق بدهیم تا هم اشتغال گسترده تر شود و هم از منابع متنوع سرمایه انسانی بهره برداری شود.
وزیر تعاون، كار ورفاه اجتماعی خاطرنشان كرد: به منظورتوسعه اشتغال از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای اعطای وامها و تسهیلات ارزان استفاده كردیم كه باعث شد سهم اشتغال روستایی و بخش های زیر۱۰ هزار نفردرسبد اشتغال از۳ درصد گذشته امروز به ۲۳ درصد افزایش یابد.
شریعتمداری استفاده از تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۸ را یكی دیگر از روشهای كمك به ایجاد اشتغال عنوان نمود و اظهار داشت: ما با پرداخت وام و تسهیلات، كمك هزینه دستمزد، كمك هزینه بیمه فعالیتهای اشتغالزا در سطوح مختلف و كمك هزینه تخصیص یارانه و تسهیلات بانكی در بخشهای مختلف می توانیم بر این مشكل غلبه و در توسعه اشتغال و كارآفرینی موثر عمل نماییم.
وی ابراز امیدواری كرد: در چارچوب انعقاد این قرارداد از ظرفیت بخشهای خصوصی و تعاونی بهره برداری لازم صورت گیرد و از این طریق لایه هایی از اشتغالزایی فتح شود و با اشتغالزایی ۲۳ هزار و ۵۸۷ شغل مستقیم و غیرمستقیم در این قرارداد، گام مثبتی در جهت اشتغال در سال ۹۸ برداریم.
در كنار هم نشستن وزرا، لزوما به معنای دولت نیست
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، اردكانیان – وزیر نیرو – هم در این مراسم با بیان این كه یكی از پشتیبانان اصلی صنعت آب و برق در تنگناهای ناشی از تحریم ها، صندوق توسعه ملی بوده است، اظهار داشت: دولت با همین طرح ها و پروژه های بین بخشی است كه تعریف می شود و در كنار هم نشستن وزرا، لزوما به معنای دولت نیست، بلكه به میزان طرح ها و برنامه های بین بخشی است كه تعریف می نماییم و پایبند اجرایش هستیم.
وی افزود: آب یكی از منابع تجدیدپذیر است ولی آن مقداری از آب تحت عنوان آب شیرین كه قابل دسترسی برای كره زمین است، كمتر از یك درصد كل منابع آب است. ۹۷.۵ درصد آب شور و ۲.۵ درصد شیرین است و ۷۰ درصد آن در دسترس نیست و به شكل یخ و برف قطبی و ۳۰ درصد آن معادل ۱ درصد در اختیار مصرف كننده است.
اردكانیان تصریح كرد: هم اكنون بیشتر از آن كه به مدیریت تامین آب دقت كنیم، بر مدیریت بهره برداری و مصرف متمركز شده ایم. این كه چگونه از سرمایه گذاری های انجام شده بهتر استفاده گردد كه آب با تلفات كمتر و كیفیت بهتر به دست مصرف كننده برسد و این كه مصرف كننده چگونه مصرف كند كه با حجم آب كمتر نیازهایش برطرف شود، هر دو حوزه تامین و مصرف را نشان داده است.
وزیر نیرو از اجرای شش پروژه در چارچوب انعقاد قرارداد همكاری مشترك اطلاع داد و اظهار داشت: این شش پروژه ناظر بر مدیریت بهره برداری و مدیریت مصرف است و كشور ما شدیدا نیازمند پرداخت هرچه بیشتر به دو عرصه آب و انرژی است.
وی ابراز امیدواری كرد: اجرای چنین طرح هایی مقدمه اولویت بخش عمومی در برنامه ریزی مدیریت آب باشد و از این طریق ۲۳ هزار و ۶۰۰ شغل مستقیم و غیر مستقیم با سرانه هزینه ای كه برای این اشتغال زایی صورت می گیرد، به وجود آید.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، به باعث قرارداد مذكوركه میان وزارتخانه های تعاون، كار و رفاه اجتماعی و وزارت نیرو به امضا رسید، شش طرح آبرسانی با تانكر، توسعه و ترویج استفاده از كاهنده های مصرف آب، پكیج های ارتقای كیفی ( آب شیرین كن های مقیاس كوچك)، فعالیت های كاهش آب بدون درآمد و هدررفت آب، بهره برداری از امور آب و فاضلاب روستایی و بهره برداری از سامانه و تصفیه خانه های آب و فاضلاب كشور به اجرا درآمده و بانك توسعه تعاون از محل بند الف تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۸ عاملیت پرداخت تسهیلات به طرح های آب و فاضلاب كشور را با مجموع ۱۹۵۰ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع داخلی بانك و صندوق توسعه ملی عهده دار شده است.