وزیر نفت اعلام كرد درآمد ۳۱ هزار میلیاردی با اصلاح نرخ بنزین

به گزارش مدیرسا وزیر نفت اظهار داشت: برآورد می شود سالانه درآمد دولت از محل اصلاح قیمت بنزین ۳۰ تا ۳۱ هزار میلیارد تومان باشد، علت این برآورد این است كه هنوز رفتار مصرف كنندگان را در برخورد با نوع مصرف نمی دانیم.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، بیژن زنگنه، وزیر نفت در ارتباط مستقیم اخبار سراسری با اشاره به اینكه هم اكنون روند تولید بنزین در كشور مطلوب است، اظهار داشت: بنزین یكی از نقاطی بود كه آمریكا تلاش داشت با تحریم آن كشور را با چالش رو به رو كند، در حالی كه در دور جدید تحریم در این بخش ناكام ماند. وی با اشاره به اینكه حالا شاهد صادرات بنزین هستیم، افزود: اگر رشد میانگین مصرف ۱۰ تا ۱۱ درصدی سالانه كشور پا برجا می ماند و سیاستی هم برای مدیریت مصرف شكل نمی گرفت در سال ۱۴۰۰ نیاز به واردات بنزین به وجود می آمد. بگفته این مقام مسوول برآوردهای ما نشان میدهد كه در نتیجه اصلاح تعرفه بنزین با حدود ۹۳ تا ۹۴ میلیون لیتر بنزین كنترل شده مواجه هستیم. از این میزان دو سوم بنزین سهمیه ای و یك سوم بنزین آزاد است. ۶۴ میلیون لیتر بنزین بوسیله كارت سوخت وارد روند سوخت گیری می شود. زنگنه با بیان اینكه برآورد می شود سالانه درآمدهای دولت از این محل حدود ۳۰ تا ۳۱ هزار میلیارد تومان باشد، گفت: علت اینكه گفته می شود برآورد هزینه ای است، چون هنوز رفتار مصرف كنندگان را در برخورد با بنزین آزاد یا سهمیه ای نمی دانیم. وزیر نفت با تاكید بر اینكه تمامی درآمد حاصل از این محل به اقشار متوسط و ضعیف بر می گردد، اشاره كرد: محل تامین مبلغی كه مقرر است چند روز آینده واریز شود، مشخص شده و این محل قبل از كسب درآمد از محل گرانی بنزین در نظر گرفته شده است. این مقام مسوول با اشاره به اینكه به خودرو های دولتی سهمیه ای تعلق نمی گیرد، اظهار داشت: مصوبات و سهمیه انواع خودرو ها و وانت بار ها را مشخص كردیم. با تاكسی های اینترنتی نیز در چارجوبی توافقاتی كردیم. اما برای تصمیم گیری درباره آژانس ها و خودرو های سواری بین شهری اگر قرار باشد تغییر یا تخصیص سهمیه ای وجود داشته باشید كمیته ای را دولت مصوب كرده است كه با حضور معاونین سازمان برنامه و بودجه و وزارت كشور تشكیل شده و درباره چنین تصمیماتی مشورت شده و اقدام گردد.

منبع: